Otrzymywanie porowatych, biodegradowalnych implantów kości gąbczastej z polilaktydu

Monika Budnicka , Joanna Mazurek , Monika Szymaniak , Agnieszka Gadomska-Gajadhur

Abstract

Dynamic evolution of tissue engineering was initiated in the 90s of the twentieth century. It contributed, among others to the evolution of bone implantology. One of the scientific trends in the treatment of bones is the use of porous, biodegradable bone implants. This paper presents experimental results of obtaining three-dimensional, poly-L-lactide sponge bone implants. The phase inversion with the freeze extraction variant was used as the preparation method. The effect of polylactide concentration in organic solvent, porophore (water) content, temperature of poured solution on open porosity and mass absorption of the obtained implants was investigated. The obtained materials are a promising carriers for the platelet-rich plasma, which is intended to support the treatment of bone defects.
Author Monika Budnicka (FC / CPCT)
Monika Budnicka,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Joanna Mazurek
Joanna Mazurek,,
-
, Monika Szymaniak (FC / CPCT)
Monika Szymaniak,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Agnieszka Gadomska-Gajadhur (FC / CPCT)
Agnieszka Gadomska-Gajadhur,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
Pages66-79
Publication size in sheets0.65
Book Danielewska Alicja, Wrzyszcz Barbara (eds.): Biomedycyna i zagadnienia pokrewne, vol. 1, 2019, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., ISBN 978-83-65932-69-3, 207 p.
Keywords in Polishinżynieria tkankowa, medycyna regeneracyjna, polimerowe implanty kostne
Keywords in Englishtissue engineering, regenerative medicine, polymer bone implants
Abstract in PolishDynamiczny rozwój inżynierii tkankowej zapoczątkowany w latach 90-tych XX w wieku przyczynił się m.in. do ewolucji w implantologii kostnej. Jednym z trendów naukowych w leczeniu kości jest zastosowanie porowatych, biodegradowalnych implantów kostnych. W niniejszej pracy przedstawiono doświadczalne wyniki otrzymywania trójwymiarowych, poli-L-laktydowych implantów kości gąbczastej. Jako metodę otrzymywania zastosowano inwersję faz z wariantem freeze extraction. Zbadano wpływ stężenia polilaktydu w rozpuszczalniku organicznym, zawartości porofora (wody), temperatury wylewa-nego roztworu na porowatość otwartąinasiąkliwośćmasową otrzymywanych implantów. Otrzymane materiały są obiecującym nośnikiem dla osocza bogatopłytkowego, które ma wspomagać leczenie defektów kostnych.
URL http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/342/Biomedycyna%20i%20zagadnienia%20pokrewne.%20Tom%201.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 22-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?