Układ dwóch nieskończenie długich belek z wypełnieniem spreżystym pod obciążeniem ruchomym

Magdalena Ataman , Wacław Edward Szcześniak

Abstract

The paper discusse d the analytical solution of a dynamic pro b lem of a system of two infinite beams separated by an elastic core. The beams’ system rests on the Winkler foundation and is loaded with a mo v ing concentrated force. Because the problem is stationary for an observer moving with the load, partial differential equations, descri b- ing the vibrations of the system, were transformed into o rdinary differe n tial equations in the coordinate system related to the moving force. The system of equations was transformed to one differential equation of an eighth order . The equation defines defle c tion of the lower beam. The solution of the problem was resulted to the si m ple infinite Fourier integral . An extensive list of publications on the related literature is presented in the paper
Author Magdalena Ataman (FCE / IRB)
Magdalena Ataman,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Wacław Edward Szcześniak (FCE / IRB)
Wacław Edward Szcześniak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol226
No12
Pages285-288
Publication size in sheets14.25
Keywords in Polishukład belek z wypełnieniem sprężystym, podłoże sprężyste, obciążenie ruchome, rozwiązanie analityczne
Keywords in Englishinfinite sandwich beam, elastic foundation , moving force , analytical solution.
Abstract in PolishW artykule omówiono analityczne rozwiązanie zadania z dynamiki układu dwóch nieskończenie długich belek z wypełnieniem sprężystym. Układ spoczywa na podłożu Winklera i jest obciążony ruchomą siłą skupioną. Ponieważ zagadnienie jest stacjonarne dla obserwatora poruszającego się z obciążeniem, cząstkowe równania różniczkowe opisujące drgania układu transformowano na równania różniczkowe zwyczajne w układzie współrzędnych związanym z ruchomą siłą. Układ równań doprowadzono do jednego równania różniczkowego, zawyżonego rzędu, na ugięcie dolnej belki. Rozwiązanie zadania doprowadzono do prostej całki nieskończonej Fouriera. W pracy przedstawiono obszerny wykaz publikacji z literatury przedmiotu
DOIDOI:10.24136/atest.2018.400
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back