Pasywna klimatyzacja wyparna w przekroju historycznym

Zbysław Pluta

Abstract

This paper discusses issues related to the methods of passive (without providing a driving power) evaporative cooling of air to be utilised for cooling/air-conditioning of living spaces. The necessary air stream flows can be induced by kinetic energy of wind sometimes assisted with a solar energy. Required air cooling is obtained in the process of its moisturizing. The first installations of this type were erected in ancient Persia close to 2,500 years ago. Then until elaborating of the effective cooling systems with thermodynamic cycle they were the only method of controlled cooling of space. Development of the compressor and absorption refrigeration units diminished the importance of passive air conditioning installation considered as not effective. Now, according to the growing energy prices and the needs for the protection of the environment, a gradual return to the experience of our ancestors occurs. In addition to the traditional cooling tasks, passive systems allow air conditioning of urban spaces such as street sequences, open space public meeting places etc.
Author Zbysław Pluta (FPAE / IHE)
Zbysław Pluta,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsPassie evaporative air conditioning - historical review
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919
Issue year2013
Vol48
No11
Pages28-32
Keywords in Polishklimatyzacja, pasywna klimatyzacja wyparna, przekrój historyczny
Keywords in Englishair conditioning, passie evaporative air conditioning, historical review
Abstract in PolishW artykule omówiono zagadnienia związane z metodami pasywnego (bez dostarczania energii napędowej) wyparnego chłodzenia strumienia powietrza wykorzystywanego następnie do chłodzenia/klimatyzowania pomieszczeń. Niezbędne przepływy strumienia powietrza mogą być indukowane energia kinetyczna wiatru i wspomagane energią promieniowania słonecznego, zaś schładzanie powietrza następuje w procesie jego nawilżania. Pierwsze instalacje tego typu powstały na terenie starożytnej Persji blisko 2500 lat temu. Aż do momentu opracowania wydajnych układów chłodniczych z obiegiem termodynamicznym były jedynym sposobem kontrolowanego chłodzenia pomieszczeń. Rozwój sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych pomniejszył znaczenie pasywnych instalacji klimatyzacyjnych jako mało wydajnych. Obecnie, w następstwie rosnących cen energii i konieczności ochrony środowiska naturalnego, następuje stopniowy powrót do doświadczeń naszych przodków. Poza tradycyjnym chłodzeniem pomieszczeń, instalacje pasywne umożliwiają klimatyzację przestrzeni urbanistycznych takich jak ciągi uliczne, otwarte miejsca zgromadzeń publicznych itp.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?