Odporność na działanie wody mieszanek mineralno-asfaltowych ze zwiększoną ilością destruktu

Jan Król , Adam Liphardt , Michał Sarnowski , Karol Kowalski , Piotr Radziszewski

Abstract

Paper discusses issues related to influence of increased RAP content in the asphalt mixtures on their freeze-thaw resistance. Asphalt mixtures with continues aggregate blend (asphalt concrete: AC-type) and non-continuous blend (stone mastic asphalt: SMA-type) were tested. RAP content in tested mixtures was up to 90% and up to 50% for AC and SMA mixtures, respectively. Depending on the tested mixture type, RAP used was obtained from AC or SMA mixtures milled out from pavements not older than 20 years. Based on the conducted research it was concluded, that RAP addition does not decrease asphalt mixture resistance below required limit. It was also found that small amount of RAP can beneficially change ITSR parameter
Author Jan Król (FCE / IRB)
Jan Król,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Adam Liphardt (FCE / IRB)
Adam Liphardt,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Michał Sarnowski (FCE / IRB)
Michał Sarnowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Karol Kowalski (FCE / IRB)
Karol Kowalski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Piotr Radziszewski (FCE / IRB)
Piotr Radziszewski,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, [Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska], ISSN 2300-5130, e-ISSN 2300-8903, [2300-8903]
Issue year2016
Vol33
No63/1/2
Pages243-250
Publication size in sheets0.5
Conference62 Konferencja naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB , 11-09-2016 - 16-09-2016, Krynica, Polska
Keywords in Polishrecykling, destrukt asfaltowy, mieszanka mineralno-asfaltowa, odporność na działanie wody
Keywords in Englishrecycling, reclaimed asphalt pavement, asphalt mixture, freeze-thaw resistance
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienie wpływu zwiększonej ilości dodatku destruktu asfaltowego na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody. Badaniom poddano mieszanki o ciągłym uziarnieniu typu betonowego i nieciągłym uziarnieniu typu SMA. Zbadano betony asfaltowe o zawartości destruktu do 90% oraz mieszanki mastyksu grysowego o za-wartości destruktu do 50%. W zależności od rodzaju badanej mieszanki stosowano destrukt asfaltowy o ciągłym i nieciągłym uziarnieniu z warstw nawierzchni drogowej eksploatowanej nie dłużej niż 20 lat. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek destruktu asfaltowego nie powoduje utraty odporności mieszanki na dziaSłanie wody poza wartości wymagane. Stwierdzono, że niewielka ilość destruktu asfaltowego może wpływać korzystnie na poprawę wartości wskaźnika ITSR
DOIDOI:10.7862/rb.2016.81
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?