Comparative radial analysis of the skull of dog puppies with or without hydrocephalus

Sławomir Paśko , Bartłomiej J. Bartyzel , F. Pankowski , E. Czerniawska-Piątkowska , M. Kulawik , J. Bonecka , M. Nowicki

Abstract

Hydrocephalus is a condition in which the ventricular system of the brain is secondarily increased and leads to an abnormal flow of cerebrospinal fluid and its impaired absorption into the systemic circulation. Although it can happen under the influence of inflammation, carcinogenesis, or hemorrhage, it is usually a congenital condition affecting predisposed “toy” breeds. Hydrocephalus may result in severe neurological disorders and deterioration in the quality of life of the patient. Therefore, early diagnosis and appropriate treatment are important. Many dogs with hydrocephalus have an enlarged head and persistent fontanelle. In this situation, USG examination and visualization of the ventricular system are possible, but some patients have too small or closed fontanelle defaulting this exam. Ventricular system of the brain is also visible in the CT and MRI examination, but they require general anesthesia, which is problematic in young animals. This study describes the radial analysis of the skull of the dog with or without hydrocephalus. Images of cross- sections of the skull at the same height have been obtained using a 3D optical scanner. Enlargement and distortion of the skull contour, typical for hydrocephalus, was clearly visible. Radial analysis enables rapid and noninvasive evaluation of the shape and the outer surface of the skull, regardless of the fontanelle’ diameter. It can be considered as an alternative method of early diagnosis of hydrocephalus in puppies.
Author Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Science (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, F. Pankowski - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
F. Pankowski,,
-
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
, M. Kulawik - Poznań University of Live Sciences
M. Kulawik,,
-
, J. Bonecka - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
J. Bonecka,,
-
, M. Nowicki
M. Nowicki,,
-
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768
Issue year2016
Vol51
NoS2
Pages128-128
Publication size in sheets0.3
ConferenceThe 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-10-2016 - 29-10-2016, Lisbona, Portugalia
Keywords in Polishszczenię, czaszka, kształt, analiza
Keywords in Englishdog puppies, skull, shape, analysis
ASJC Classification1310 Endocrinology; 1103 Animal Science and Zoology; 1305 Biotechnology
Abstract in PolishWodogłowie to stan, w którym układ komorowy mózgu jest powiększony wtórnie co prowadzi do nieprawidłowego przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i jego zaburzonej absorpcji do krążenia ogólnego. Może się to zdarzyć pod wpływem zapalenia, nowotworzenia czy krwotoku, ale zwykle jest to stan wrodzony dotykający predysponowane rasy psów typu toy. Wodogłowie może skutkować poważnymi zaburzeniami neurologicznymi i pogorszeniem jakości życia pacjenta, dlatego ważna jest jego wczesna diagnostyka i odpowiednie leczenie. Wiele psów z wodogłowiem ma powiększoną głowę i przetrwałe ciemiączko. Możliwe jest wtedy badanie USG w celu uwidocznienia układu komorowego, jednak część pacjentów ma zbyt małe lub zamknięte ciemiączko co utrudnia badanie. Układ komorowy mózgu widoczny jest także w badaniach CT i MRI, lecz wymagają one znieczulenia ogólnego, co jest problematyczne u młodych zwierząt. W badaniu przeprowadzono analizę radialną czaszki psa z wodogłowiem i bez. Przy pomocy skanera optycznego 3D uzyskano przekrój poprzeczny przez czaszkę na tej samej wysokości. Wyraźnie widoczne jest typowe dla wodogłowia powiększenie i zniekształcenie obrysu czaszki. Analiza radialna umożliwia szybką i nieinwazyjną ocenę kształtu i powierzchni zewnętrznej czaszki bez względu na stopień zamknięcia ciemiączka. Może być traktowana jako alternatywna metoda wczesnej diagnostyki wodogłowia u psów noworodków.
DOIDOI:10.1111/rda.12801
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12801/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.877; WoS Impact Factor: 2016 = 1.4 (2) - 2016=1.502 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?