Badania reologiczne mas ceramicznych służących do otrzymywania propantów / Rheological studies of ceramic slurries used for the preparation of the proppants

Dorota Zarzycka , Paweł Wiśniewski , Jarosław Mizera

Abstract

The aim of the research was to develop mixtures from domestic raw materials which are used for ceramic proppants generation by the method of spray drying The subject of the study were slurries prepared with kaolin, clay, bauxite and mixtures of these materials with 5 and 10% wt. addition of ash from the combustion of brown coal. Prepared slurries were tested for their rheology. Deflocculants were four organic compounds in amount of 0.25% by weight relative to the solid phase.
Author Dorota Zarzycka (FMSE / DMD)
Dorota Zarzycka,,
- Division of Materials Design
, Paweł Wiśniewski (FMSE / DMD)
Paweł Wiśniewski,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
Journal seriesMechanik: miesiecznik naukowo-techniczny , ISSN 0025-6552
Issue year2016
Vol5-6
Pages514-515
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishmasy lejne, badania reologiczne, lepkość, deflokulant, propant
Keywords in Englishceramic slurries, rheological properties, viscosity, deflocculant, proppant
Abstract in PolishCelem badań było opracowanie mas lejnych z surowców głównie pochodzenia krajowego do otrzymania propantów ceramicznych metodą suszenia rozpyłowego. Sporządzono masy lejne z kaolinu, gliny, boksytu oraz mieszanki tych surowców z 5 i 10% wag. dodatkiem popiołu pochodzącego ze spalania węgla brunatnego. Przygotowane masy lejne poddawano badaniom reologicznym. Zastosowano cztery deflokulanty, które wprowadzono w ilości 0,25% wag. w stosunku do fazy stałej.
DOIDOI:10.17814/mechanik.2016.5-6.63
URL http://www.mechanik.media.pl/artykuly/badania-reologiczne-mas-ceramicznych-sluzacych-do-otrzymywania-propantow.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?