The labor market in poland and the social responsibility of the state and business: Comparative aspects

Anna Krajewska , Stefan Krajewski

Abstract

Since the beginning of the transformation of the Polish economy, Many disturbing phenomena have appeared on the labour market in Poland. This paper points out to several of them, namely: 1) inconsistency in respecting the rules of the market mechanism and the important role of political decisions, 2) long-term persistence of high unemployment rate and low effectiveness of methods of combating unemployment, 3) low wages and rising income diversification, 4) high share of non-standard forms of employment in total employment. The scale of these disturbing phenomena is bigger than in other economies under transformation. In response to the imperfections of the market, many publications concerning corporate social responsibility appeared in Poland. According to the authors the reasons for the shortcomings of the labour market discussed in the paper should, however, be sought not only in the non-respect of the principles of corporate social responsibility, but also in the weaknesses of the adopted systemic solutions and weaknesses of institutions of the State.

Author Anna Krajewska (CESS)
Anna Krajewska,,
- College of Economics and Social Sciences
, Stefan Krajewski (CESS)
Stefan Krajewski,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe, [Comparative Economic Research, COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE], ISSN 1508-2008, e-ISSN 2082-6737
Issue year2020
Vol23
Pages93-109
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishrynek pracy, transformacja gospodarki, społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in Englishlabour market, transition ofthe economy, Corporate Social Responsibility
ASJC Classification2000 General Economics, Econometrics and Finance
Abstract in PolishNa polskim rynku pracy pojawiło się wiele niepokojących zjawisk. W artykule zwrócono uwagę na kilka z nich, czyli: 1) niekonsekwencję w respektowaniu reguł mechanizmu rynkowego i dużą rolę decyzji politycznych, 2) utrzymywanie się przez długi okres wysokiej stopy bezrobocia i niską skuteczność metod walki z bezrobociem, 3)niski poziom płac i rosnące zróżnicowanie dochodów, 4) wysoki udział niestandardowych form zatrudnienia w zatrudnieniu ogółem. Skala tych niepokojących zjawisk jest większa niż winnych transformujących się gospodarkach. W reakcji na niedoskonałości rynku pojawiło się w Polsce wiele publikacji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdaniem autorów przyczyn omawianych w referacie mankamentów rynku pracy należy jednak poszukiwać nie tylko w nierespektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także słabości przyjętych rozwiązań systemowych i słabości instytucji państwa
DOIDOI:10.18778/1508-2008.23.06
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/6533/6132
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 26-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.366
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?