Analysis of unintended electromagnetic fields generated by safety system control panels

Mirosław Siergiejczyk , Adam Rosiński , Jacek Paś

Abstract

Electronic devices, which are used in safety systems during operation, produce an unintended electromagnetic field. It can be a source of interference to other devices and systems used in the protected premises (the concept of internal and external compatibility). The value of the individual electromagnetic field components, which are produced by safety system control panels, depend on their operating state. Within the individual operating states, these devices consume different values of currents from basic or backup power supplies. The paper presents the research results of the unintended electromagnetic field generated by the safety system control panels. Measurements were carried out for two frequency ranges – a range of extremely low frequencies ELF (0÷2) kHz as well as a range of very low frequencies VLF (2÷100) kHz. The research was conducted according to the Polish standards on the measurement of electromagnetic fields in a range of low frequencies.
Author Mirosław Siergiejczyk (FT / DTT)
Mirosław Siergiejczyk,,
- Department of Transport Telecommunication
, Adam Rosiński (FT / DTT)
Adam Rosiński,,
- Department of Transport Telecommunication
, Jacek Paś ()
Jacek Paś,,
-
Journal seriesDiagnostyka, ISSN 1641-6414, e-ISSN 2449-5220
Issue year2016
Vol17
No3
Pages35-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheksploatacja, zakłócenia elektromagnetyczne, centrale alarmowe
Keywords in Englishoperation, electromagnetic interference, control panels
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering; 1712 Software
Abstract in PolishUrządzenia elektroniczne stosowne w systemach bezpieczeństwa podczas pracy wytwarzają niezamierzone pole elektromagnetyczne. Może ono być źródłem zakłóceń dla innych urządzeń i systemów wykorzystywanych w ochranianych pomieszczeniach (pojęcie kompatybilności wewnętrznej i zewnętrznej). Wartość poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego, które wytwarzają centrale alarmowe systemów bezpieczeństwa, zależą od ich stanu eksploatacyjnego. W poszczególnych stanach eksploatacyjnych urządzenia te pobierają różne wartości prądów z zasilacza podstawowego lub rezerwowego. W artykule przedstawiono wyniki badań niezamierzonego pola elektromagnetycznego generowanego przez centrale alarmowe systemów bezpieczeństwa. Pomiary przeprowadzono dla dwóch zakresów częstotliwości - zakres ekstremalnie małych częstotliwości ELF (0÷2) kHz oraz zakres bardzo małych częstotliwości VLF (2÷100) kHz. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z polskimi normami dotyczącymi pomiaru pól elektromagnetycznych w zakresie małych częstotliwości.
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 15; GS Citations = 20.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.513
Citation count*20 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?