Metody wyznaczania zapotrzebowania na energię budynku zgodnie z normą PN-EN ISO 52016-1

Piotr Grzegorz Narowski

Abstract

The with drawn PN-EN ISO 13790 standard has been replaced by the PN-EN ISO 52016 standard, which contains a number of calculation methods for energy demand of buildings for heating, cooling, humidifying and dehumidifying indoor air, calculating the energy balance and determining the indoor temperature in buildings and determining the heating and cooling loads. The article describes the calculation methods contained in this standard and discusses the relationship between this standard and the PN-EN ISO 52017 standard and other referenced standards. The article also presents the differences in the calculationmethods of thewithdrawn PN-ENISO13790 standard and the standard discussed in this work.
Author Piotr Grzegorz Narowski (FEE / DHV)
Piotr Grzegorz Narowski,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsMethods of determination of demand for the energy of building in accordance with PN-EN ISO 52016-1
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2019
No1(557)
Pages14-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwłaściwości energetyczne budynków; przepisy EPB; zapotrzebowanie na energię ogrzewania i chłodzenia budynków; bilans cieplny; temperatura w pomieszczeniu; moc ogrzewania i chłodzenia
Keywords in Englishenergy performance of buildings; EPB regulations; heating need; cooling need; thermal balance; indoor temperature; heating load; cooling load
Abstract in PolishWycofana norma PN-EN ISO 13790 została zastąpiona normą PN-EN ISO 52016, która określa wiele metod obliczeniowych zapotrzebowania na energię budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i odwilżania powietrza wewnętrznego, obliczania bilansu energii i wyznaczania temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania zapotrzebowania na moc ogrzewania i chłodzenia. W artykule opisano metody obliczeniowe zawarte w tej normie oraz omówiono związki pomiędzy tą normą i normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. W artykule przedstawiono również różnice metod obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i normy omawianej w artykule.
DOIDOI:10.15199/33.2019.01.01
URL http://www.materialybudowlane.info.pl/11753
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?