Espace urbain – Espace commun. Comment produire la ville contemporaine ? Le cas de la ZAC Paris Rive Gauche

Joanna Maria Koszewska , Camilla Ariani

Abstract

Przestrzeń miejska – Przestrzeń wspólna. Jak powstaje współczesne miasto? Przypadek strefy zagospodarowania ZAC Paris Rive Gauche Strefa zagospodarowania ZAC oznacza szczególny status w prawie francuskim, nadawany obszarom przeznaczonym do rewitalizacji i realizacji nowej zabudowy, gdy na danym terenie ma powstać obiekt użyteczności publicznej. Opisana w artykule strefa Paris Rive Gaucheto obszar o powierzchni ponad 130 hektarów, na których zrealizowano wiele obiektów transportu,kultury i edukacji. Artykuł przedstawia wyniki kwerendy archiwalnej, wizyt studialnych i przeprowadzonych wywiadów wykonanych przez dwie doktorantki z Warszawy i z Rzymu. Celem badania było naświetlenie, jaką metodę wykorzystuje się obecnie w praktyce urbanistycznej w Paryżu przy znaczącym udziale władz dla zapewnienia harmonijnego rozwoju, zabezpieczenia interesów różnych uczestników procesu planowania i zabudowy, czyli dla praktycznej realizacji postulatu wspólnego dobra poprzez interwencje zagospodarowania przestrzennego.
Author Joanna Maria Koszewska (FA)
Joanna Maria Koszewska,,
- Faculty of Architecture
, Camilla Ariani
Camilla Ariani,,
-
Journal seriesAnnales Académie Polonaise des Sciences: Centre Scientifique à Paris, ISSN 1641-8697
Issue year2016
Vol18
Pages367-376
Publication size in sheets0.5
URL http://paris.pan.pl/fr/images/stories/pliki/PDF/Roczniki/R18/Annales%2018%20cz-4_367-376.pdf
Languagefr francuski , pl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 15-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 15-11-2018, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?