SAFETY OF AUTOMOBILE IN CURVILINEAR MOTION INCLUDING VERTICAL VIBRATIONS

Hubert Sar , Michał Makowski

Abstract

Side slip phenomenon of automobile plays significant role when discussing active safety of a vehicle. It is influenced by a changeable vertical force between wheels and road surface as a result of vertical vibrations of automobile. The authors of the article showed a methodology of simulating curvilinear motion of a vehicle including changeable normal forces both in case of front and rear axle. Assumptions referring to the courses of characteristics of side slip phenomenon for different normal forces were made. As a result of calculations there were presented exemplary courses of center of gravity lateral and yaw velocity of automobile. Additionally, there was presented a course of normal acceleration of a vehicle in the point of driver seat.
Author Hubert Sar (FACME / IAE)
Hubert Sar,,
- Institute of Automotive Engineering
, Michał Makowski (FACME / IAE)
Michał Makowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2016
Vol108
No4
Pages33-44
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishruch krzywoliniowy, zjawisko bocznego znoszenia, drgania pionowe, tłumienie drgań
Keywords in Englishcurvilinear motion, side slip phenomenon, vertical vibrations, damping of vibrations
Abstract in PolishZjawisko znoszenia bocznego samochodu odgrywa istotną rolę w zagadnieniach bezpieczeństwa czynnego pojazdu. Wpływ mają na to zmienne siły pionowe pomiędzy kołami a drogą jako rezultat drgań pionowych samochodu. Autorzy artykułu przedstawili metodykę zastosowaną w symulacji ruchu krzywoliniowego samochodu z uwzględnieniem zmiennych sił pionowych zarówno w przypadku osi przedniej oraz tylnej. Opisano założenia dotyczące charakterystyk bocznego znoszenia polegające na uwzględnieniu zmiennych sił pionowych. Jako wynik obliczeń symulacyjnych przedstawiono przebiegi prędkości poprzecznej środka ciężkości samochodu oraz jego prędkości kątowej względem osi pionowej z. Dodatkowo został zaprezentowany przebieg przyspieszenia pionowego w punkcie siedzenia kierowcy.
URL http://www.zeszyty.simr.pw.edu.pl/artykuly/zn4(108)2016/033_044.pdf
Languageen angielski
File
033_044.pdf 1.74 MB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?