Badania właściwości cieplnych materiałów ochron osobistych

Karol Pietrak , Michał Kubiś , Tomasz Wiśniewski

Abstract

Thermal properties of materials used for production of firefighters’ personal protective equipment have been determined in the temperature range of 25÷200°c. The research regarded materials used in garments and helmet. The specific heats of materials have been determined with use of Differential Scanning Calorimetry (dsc) whereas the thermal diffusivities were obtained by Laser Flash Analysis (lfa). The set of fabrics applied in protective garments offered by domestic manufacturer was tested, including factory -new clothing as well as sample previously subjected to heat load. Additionally, simulation of firefighter sweating was performed and its influence on effective specific heat values of seven different sets of fabrics was investigated. The latter measurements allowed to evaluate the influence of real service conditions on the thermal properties of protective clothing.
Author Karol Pietrak (FPAE / IHE)
Karol Pietrak,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Kubiś (FPAE / IHE)
Michał Kubiś,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tomasz Wiśniewski (FPAE / IHE)
Tomasz Wiśniewski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ISSN 0239-5223
Issue year2016
Vol58 (t. 2)
No2
Pages173-192
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polish ochrony osobiste, właściwości cieplne, ciepło właściwe, dyfuzyjność cieplne, laserowa metoda impulsowa, skaningowa kalorymetria różnicowa
Keywords in Englishpersonal protective equipment, thermal properties, specific heat, thermal diffusivity, laser flash method, differential scanning calorimetry
Abstract in PolishWłaściwości cieplne materiałów wykorzystywanych do produkcji ochron osobistych strażaków zostały wyznaczone w zakresie temperatur 25÷200°c. Badania obejmowały materiały stosowane w ubraniach specjalnych i elementach hełmu strażackiego. Ciepło właściwe materiałów zostało wyznaczone metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (dsc, ang. Differential Scanning Calorimetry), natomiast dyfuzyjność cieplna metodą impulsu cieplnego (lfa, ang. Laser Flash Analysis). Zbadano przykładowy zestaw tkanin pochodzący z ubrania specjalnego. Badanie dotyczyło zarówno zestawu fabrycznie nowego, jak i poddanego uprzednio obciążeniom cieplnym. Dodatkowo, wykonano symulację warunków pocenia się strażaka i porównano wyznaczone wartości efektywnego ciepła właściwego dla siedmiu różnych pakietów materiałowych w warunkach zawilgocenia oraz dla próbek suchych. Pozwoliło to na określenie wpływu rzeczywistych warunków użytkowania ubrań specjalnych na ich właściwości cieplne.
URL https://www.sgsp.edu.pl/files/upload/awojcik/ZN_Nr_58_Tom_2_DRUK.pdf
Languagepl polski
File
173-191.pdf 3.21 MB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 13-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-12-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?