System SPR do automatycznego wykrywania skażeń biologicznych

Maciej Trzaskowski

Abstract

Surface Plasmon Resonance (SPR) is a phenomenon observed mainly on the surface of noble metals. It is used to investigate interactions between analyte and biomolecules bound to the surface of metal. The interaction between sample and causes creation of signal. The main advantage of SPR technique is simplicity of sample preparation and analysis procedure. This causes an opportunity to use SPR detection in remotely controlled automatic analytic systems. Such systems find applications where operation of system is hard or dangerous for the operator, e.g. in case of biological contamination. Presented work describes the project and state of completion of automatic detector of pathogenic microorganisms. It describes process of immobilization of antibodies onto surface of gold. A microfluidic system that is providing flow of sample on the surface of sensor has been build as well as prototype electronics for the detector. The device is now undergoing first tests that will check its ability to be used in environmental sample investigation.
Author Maciej Trzaskowski (FCPE / DBBE)
Maciej Trzaskowski ,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Pages45-45
Publication size in sheets0.3
Book Jesienne Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Sterdyń 25-27 października 2013, 2013, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Centrum Studiów Zaawansowanych PW, 48 p.
Keywords in Polishpowierzchniowy rezonans plazmonowy, detekcja mikroorganizmów, skażenia mikrobiologiczne
Keywords in Englishsurface plasmon resonance, detection of microorganisms, microbiological contaminations
Abstract in PolishRezonans plazmonów powierzchniowych (SPR) to zjawisko obserwowane głównie na powierzchniach metali szlachetnych. Wykorzystuje się je do badania interakcji pomiędzy obecną w roztworze oznaczaną substancją (analitem), a przyłączonymi do powierzchni metalu, specyficznie z nim reagującymi biomolekułami. Fakt interakcji składnika próbki z odpowiednio zmodyfikowaną powierzchnią metalu - będącą warstwą czułą sensora SPR - powoduje powstanie sygnału analitycznego. Zaletą techniki SPR jest łatwość przygotowania badanej próbki oraz brak konieczności stosowania etapów wywoływania próby w celu otrzymania wyniku oznaczenia, a zatem prostota procedury wykonania analizy. Stwarza to możliwość użycia detekcji wykorzystującej zjawisko SPR w zdalnie sterowanych, automatycznych systemach analitycznych. Takie systemy znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy obsługa urządzenia analitycznego przez operatora jest utrudniona lub niebezpieczna, np. w przypadku podejrzenia występowania skażenia biologicznego. W prezentowanej pracy przedstawiono założenia i dotychczasowe efekty prac nad automatycznym detektorem drobnoustrojów chorobotwórczych. W ramach omawianego projektu badany był proces przyłączania przeciwciał do powierzchni złota. Wykonany został także system mikroprzepływowy doprowadzający próbki do urządzenia, a także prototypowy układ elektroniczny obsługujący detektor. Urządzenie wchodzi obecnie w fazę testów laboratoryjnych z materiałem zakaźnym. Planowane jest także wykonanie testów polowych, które sprawdzą możliwość użycia go do badań próbek środowiskowych.
Languagepl polski
File
TrzaskowskiM.sterdyn.pdf 347.72 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?