Założenia systemu rozliczeń TKW + M (techniczny koszt wytworzenia plus marża

Hubert Jerzy Anysz

Abstract

Some contracts, like the one for construction works are legally required to be in written form. One of such important aspects is a detailed settlement of performed works. The Civil Code defines two types of such choice: lump sum remuneration or remuneration by cost estimation. Both options have advantages and disadvantages. In case of a lump sum contract, a higher risk is borne by the contractor and lower by the contractee. The investor can expect that regardless of the amount of additional works, not provided in the contract, the amount that he will have pay to the contractor will not exceed the amount specified in the document. When it comes to remuneration by cost estimation – remeasurement – constructor’s risk is much lower than in case of a lump sum contrac
Author Hubert Jerzy Anysz (FCE / ICE)
Hubert Jerzy Anysz,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesPrzegląd Budowlany, ISSN 0033-2038, (B 5 pkt)
Issue year2018
Vol89
No1
Pages48-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkosztorysowanie, umowy, roboty budowlane, założenie rachunku
Keywords in Englishcapital costs, construction work, building works, settlement of account
Abstract in PolishDla umów o wykonanie robót budowlanych wymagana jest forma pisemna. Jednym z istotnych punktów takiej umowy jest sposób rozliczenia wykonanych prac. Kodeks cywilny definiuje dwa rodzaje rozliczenia: ryczałtowe i kosztorysowe. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Różnie też rozłożone jest ryzyko związane z zawarciem umowy o roboty budowlane. W przypadku kontraktu ryczałtowego wyższe ryzyko ponosi wykonawca, niższe – zamawiający. Inwestor może liczyć na to, że niezależnie od ilości niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, tj. nie przewidzianych umową, kwota, jaką będzie musiał zapłacić wykonawcy, nie przekroczy planowanej, podanej w umowie. W przypadku rozliczenia kosztorysowego – które nazywane jest także obmiarowym – ryzyko wykonawcy jest dużo mniejsze, niż przy umowie ryczałtowej
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2019-04-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back