Budowa Demonstratora Radaru FMCW w Oparciu o Architekturę SDR Urządzenia NI USRP

Krzysztof Stasiak , Piotr Jerzy Samczyński , Krzysztof Kulpa

Abstract

The paper describes practical implementation of FMCW (Frequency-Modulated Continuous-Wave) radar demonstrator using NI USRP (Universal Software Radio Peripheral) device. Described in detail implementation is based on SDR (Software-Defined Radio) architecture. During a series of experiments the possibility of detection of objects such as moving cars using implemented USRP-based radar with no external frequency-conversion devices has been proven. The paper presents detailed description of both real-time processing in FPGA device and offline signal processing of recorded data in the MATLAB environment. Basing on measurements results the limitations of the presented solution have been identified and the applicability of USRP device in prototyping of FMCW radars has been discussed. Słowa kluczowe
Author Krzysztof Stasiak (FEIT / PE)
Krzysztof Stasiak,,
- The Institute of Electronic Systems
, Piotr Jerzy Samczyński (FEIT / PE)
Piotr Jerzy Samczyński,,
- The Institute of Electronic Systems
, Krzysztof Kulpa (FEIT / PE)
Krzysztof Kulpa,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsFMCW Radar Demonstrator Build using SDR Architecture of NI USRP Device
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol59
No3
Pages5-7
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishradar FMCW SDR USRP
Keywords in EnglishRadar FMCW SDR USRP
Abstract in PolishW pracy przedstawiono praktyczną realizację demonstratora radaru FMCW (ang. Frequency-Modulated Continuous-Wave) z wykorzystaniem urządzenia NI USRP (ang. Universal Software Radio Peripheral) X310. Szczegółowo opisana implementacja opiera się na architekturze SDR (ang. Software-Defined Radio). Podczas serii eksperymentów dowiedziono możliwości wykrycia obiektów w postaci samochodów poruszających się po drogach przy użyciu opracowanego radaru zbudowanego z urządzenia USRP bez dodatkowych zewnętrznych analogowych układów przemiany częstotliwości. W pracy przestawiono zarówno implementację wstępnego przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym w układzie FPGA jak i obliczenia wykonywane w oparciu o uprzednio zarejestrowane surowe dane radarowe. Na podstawie wyników pomiarów zidentyfikowano ograniczenia prezentowanego rozwiązania oraz przedyskutowano przydatność urządzenia USRP w prototypowaniu radarów FMCW.
DOIDOI:10.15199/13.2018.3.2
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-d4aabbfd-1675-42d7-bb46-009a195a5796
projectResearch on measurement, circuit and signal theory and electronic circuits and systems. Project leader: Starecki Tomasz, , Phone: +48 22 234 7744; +48 22 234 3657, start date 05-06-2017, end date 31-10-2018, ISE/2017/DS, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back