Badania struktury kompozycji polimerowo-pakowych

Grzegorz Makomaski

Abstract

This work shows the results of studies on the influence of selected waste polymers on the coal-tar pitch properties and on evaluation of colloidal structure of polymer-pitch compositions. Polymer-pitch compositions containing from 10 to 50 wt.% waste polymer were prepared in the conditions allowing to obtain homogeneous and stable mixtures. For polymer-pitch compositions, softening point, coking value content of components insoluble in toluene and quinoline were determined. The colloidal structure of polymer-pitch compositions by fluorescence microscope was demonstrated. The results indicate that polymer-pitch compositions can be treated as microheterogeneous colloidal biphase systems, which, generally exhibit uniform dispersion of particles composed of polymer macromolecules and probably of  components of coal-tar pitch.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Pages370-373
Publication size in sheets0.5
Book Steller R., Żuchowska D. (eds.): Modyfikacja polimerów - stan i perspektywy w roku 2013: praca zbiorowa, 2013, Wrocław, Tempo, ISBN 978-83-86520-19-0, 519 p.
Keywords in Polishpak węglowy, odpady polimerowe, kompozycje polimerowo-pakowe
Keywords in Englishcoal-tar pitch, waste polymers, polymer-pitch compositions
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych odpadów tworzyw sztucznych na właściwości paku węglowego oraz ocenę struktury koloidalnej kompozycji polimerowo-pakowych. Określono sposób oraz optymalne parametry sporzadzania jednorodnych i stabilnych kompozycji polimerowo-pakowych. Dla otrzymanych kompozycji polimerowo-pakowych, zawierających od 10 do 50% mas. odpadu poli(tereftalanu etylenu) lub poli(metakrylanu metylu) oznaczono temperaturę mięknienia metodą „Pierścien i Kula”, liczbę koksowania, zawartość składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie. Budowę koloidalną kompozycji polimerowo-pakowych określono za pomocą mikroskopu fluorescyjnego.
Languagepl polski
File
Makomaski_Grzegorz_Modyfikacja _Polimer+-w_2013.pdf 397.4 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?