Ekoprojekt dla urządzeń chłodniczych – nowe wymagania techniczne dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, agregatów do chłodzenia cieczy i urządzeń skraplających

Adam Ruciński

Abstract

The article treats with issues about the latest European requirements within the eco-design in relation to the cooling or freezing cabinets, coolers or freezers, units for liquid cooling and condensing units. The presented there issues are also consistent with the provisions of DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products. Also, the article treats with issues about the latest labeling requirements for certain refrigeration equipment presented in COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1094 of 5 May 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of professional refrigerated storage cabinets.
Author Adam Ruciński (FPAE / IHE)
Adam Ruciński,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsEcodesign for cooling equipment – new requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, process chillers and condensing units
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No10
Pages4-9
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekoprojekt, wydajność chłodnicza, efektywność energetyczna, wskaźniki referencyjne, klasa energetyczna
Keywords in Englishecodesign, cooling/refrigeration capacity, energy efficiency, reference values, energy class
Abstract in PolishW artykule poruszono zagadnienia dotyczące najnowszych wymogów europejskich w ramach ekoprojektu w stosunku do szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, agregatów do chłodzenia cieczy i urządzeń skraplających. Zamieszczono je w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 roku uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych. Przedstawiane tam zagadnienia są zgodne również z ustaleniami Dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z użytkowaniem energią.
DOIDOI:10.15199/8.2016.10.1
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?