Perspektywy zmiany roli siłowni z Turbinami gazowymi w krajowym systemie elektroenergetycznym

Krzysztof Badyda , Piotr Krawczyk , Łukasz Szabłowski

Abstract

Przedstawiono stosowane oraz przewidywane do wykorzystania, jako perspektywiczne, koncepcje siłowni przeznaczonych do magazynowania energii, w których wykorzystywane są turbiny gazowe, w tym technologia CAES, jej modyfikacje oraz układy z magazynowaniem wysokotemperaturowym ciepła. W części wstępnej, jako uzasadnienie konieczności rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej wskazano trendy i skalę rozwoju energetyki odnawialnej, przede wszystkim wiatrowej, w Polsce i Europie na tle świata. Przedstawiono również uwarunkowania pracy elektrowni cieplnych wynikające ze wzrostu mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Used and expected to be used as a perspective, power plant concepts designed to energy storage, involving use of gas turbines, including CAES technology, its modifications and storage systems with high temperature heat storage are presented in this paper. In the introductory part, as justification for the necessity of electricity storage technologies development, trends and development scale of renewable energy, primarily wind energy, in Poland and Europe against the background of the world are shown. Working conditions for thermal power plants resulting from the increase of wind sources installed capacity in the National Power System are presented.
Author Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Krawczyk (FPAE / IHE)
Piotr Krawczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Łukasz Szabłowski (FPAE / IHE)
Łukasz Szabłowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Pages25-42
Publication size in sheets0.85
Book Bartela Łukasz, Kalina Jacek, Kotowicz Janusz, Skorek Janusz (eds.): Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej. Tom 2, 2016, Gliwice, Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, ISBN 978-83-61506-31-7, 464 p.
Keywords in Polishenergetyka cieplna, Krajowy system Elektroenergetyczny, turbina gazowa, magazynowanie energii, zmienność obciążenia elektrowni
URL ttps://www.researchgate.net/publication/309292615_Perspektywy_zmiany_roli_silowni_z_turbinami_gazowymi_w_krajowym_systemie_elektroenergetycznym_PROSPECTS_FOR_THE_CHANGE_OF_THE_GAS_TURBINE_POWER_PLANTS_ROLE_IN_THE_NATIONAL_POWER_SYSTEM
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?