Zastosowanie technologii geotub w budownictwie hydrotechnicznym

Błażej Michał Smoliński

Abstract

Z powodu niezadowalającego stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce, obecnie pilnym zagadnieniem jest wdrożenie efektywnych rozwiązań pozwalających na jej modernizację. Szczególnie istotnym zagadnieniem wydaje sie być stan techniczny najliczniejszych obiektów biernej ochrony powodziowej - wałów przeciwpowodziowych. W pracy omówiono możliwość zastosowania geotub w budownictwie hydrotechnicznym, na przykładzie obwałowań przeciwpowodziowych. Zaprezentowano podstawy teoretyczne technologii, z uwzględnieniem podziału i właściwości poszczególnych materiałów geosyntetycznych. Omówiono czynniki i zjawiska istotne w poszczególnych etapach realizacji tego typu konstrukcji, z uwzględnieniem procesu konsolidacji i zmian parametrów materiałowych w czasie. Zaprezentowany został również numeryczny model obliczeniowy wału przeciwpowodziowego z wbudowaną w korpus obwałowania geotubą, który pozwolił na przeprowadzenie analizy pracy tego typu konstrukcji podczas jej eksploatacji. Na podstawie przeprowadzonych studiów i badań sformułowano wnioski końcowe.
Author Błażej Michał Smoliński (FEE / DHEH)
Błażej Michał Smoliński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsThe use of geotubes technology in hydraulic engineering
Pages282-302
Publication size in sheets1
Book Skoczko Iwona, Piekutin Janina, Osipiuk Justyna, Myszkowska Agata (eds.): Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem: sieci i instalacje sanitarne, vol. 25, 2016, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-62582-92-1, 376 p.
Keywords in Polishgeotuby, geosyntetyki, hydrotechnika, wały przeciwpowodziowej, modelowanie numeryczne
Keywords in Englishgeotubes, geosynthetics, hydrotechnics, flood embankments, numerical modeling
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?