Projektowanie kompozytów Al2O3-Ni z wykorzystaniem pomiaru właściwości elektrokinetycznych

Magdalena Gizowska , Mikołaj Szafran , Katarzyna Konopka

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań nad projektowaniem kompozytów ceramika-metal o osnowie ceramicznej formowanych metodą odlewania z mas lejnych z wykorzystaniem w szczególności badań elektrokinetycznych zastosowanych proszków. W doświadczeniach stosowano następujące proszki: tlenek glinu (TM-DAR, firmy Tamei, Japan) o średniej wielkości cząstek D50 = 0,21 µm, SBET = 14,5 m2/g i gęstości d = 3,8 g/cm3 oraz proszek niklu (Sigma-Aldrich) o średniej wielkości cząstek D50 = 2,17 µm, SBET = 2,1 m2/g i gęstości d = 8,9 g/cm3. Wyznaczono krzywe zależności potencjału zeta i rozkładu wielkości cząstek od pH zawiesiny dla poszczególnych proszków i ich mieszanin w wodzie oraz w wodzie z dodatkiem substancji upłynniających w masie lejnej. Proszki wykorzystane w badaniach charakteryzują się dużą różnicą ich właściwości elektrokinetycznych, przez co w ich mieszaninie może dochodzić do efektu heteroflokulacji (przyciągania się elektrostatycznego cząstek różnego rodzaju). Prowadzić to powinno do równomiernego rozmieszczenia cząstek metalicznych w kompozycie ceramika-metal.
Author Magdalena Gizowska KTCh
Magdalena Gizowska,,
- Chair of Chemical Technology
, Mikołaj Szafran KTCh
Mikołaj Szafran,,
- Chair of Chemical Technology
, Katarzyna Konopka ZMCP
Katarzyna Konopka,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
Journal seriesMATERIAúY CERAMICZNE
Issue year2011
Vol63
Pages273-277
Keywords in Polishkompozyty ceramika-metal, tlenek glinu, nikiel, potencjał zeta, odlewanie z mas lejnych
Internal identifier4492
Languageen angielski
Score (nominal)9
Citation count*0 (2016-01-24)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back