Ekonomia cyrkularna jako zrównoważony, odpowiedzialny proces wyrażony w architekturze i projektowaniu produktu, cz. 1

Anna Lorens

Abstract

This article is the first part of a series of essays on the different ways the idea of circular economy is implemented in architecture and design, understood as interdisciplinary fields which can overlap in the present. The philosophy of closed circuit, including the principles of sustainable development – implemented both in large-scale architecture and in the industrial design objects – has important elements in common; these are first and foremost expressed in a holistic approach to design. The closed circuit economy model follows the pattern of the natural ecosystem, which is translated into systemic thinking. This simple connection shows that the ideas of circular economy may be directly expressed in the way town planning, architecture and also – though to a lesser extent – product design are shaped. This approach should be systemic and result both from the idea of a project and from the process organization – from concept to realization.
Author Anna Lorens (FA / DDTA)
Anna Lorens,,
- Division of Design and Theory of Architecture
Other language title versionsCIRCULAR ECONOMY as a sustainable, responsible process expressed in Architecture and Product Design.
Journal seriesBuilder , ISSN 1896-0642
Issue year2020
No2 (271)
Pages35-37 (Builder Science)
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishekonomia cyrkularna, odpowiedzialne projektowanie, projektowanie produktu, zamknięty obieg, zrównoważony rozwój, surowce, wtórne, przewidywanie, proces, interdyscyplinarny
Abstract in PolishNiniejszy artykuł stanowi pierwszą część cyklu rozważań o idei Circular Economy jako holistycznej strategii, która może wyrażać się w kształtowaniu urbanistyki, architektury – ale też w mniejszej skali – w projektowaniu produktu. Jako wyraz świadomej troski o klimat i dalsze losy naszej planety, a także zdrowie mieszkańców miast, GOZ wytycza nowe oraz niezbędne paradygmaty dla odpowiedzialnego kształtowania budynków i współczesnych miast, korelujących oraz harmonizujących z naturą i cennymi zasobami, bazujące m.in. na kompaktowaniu oraz ograniczaniu transportu, prefabrykacji, wykorzystywaniu sił natury w sprzężeniu z nowymi technologiami. Projektowanie zgodne z doktryną Circular Economy powinno wynikać zarówno z idei projektu, jak i organizacji samego procesu, od koncepcji do realizacji. Architektura oraz design są w tym kontekście pojmowane jako dziedziny interdyscyplinarne, które ściśle się przenikają.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7548
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?