Badania wybranych właściwości modyfikacyjnych zapraw murarskich z dodatkiem stłuczki ceramicznej

Artur Koper , Justyna Gajewska

Abstract

The article analysed the results of comparative tests of selected properties of mortars with addition of aggregates from sanitary ceramic wastes. For the need of the analyses there were created mortars of w/c = 0.5 and with diverse percentage participation of ceramic wastes aggregates (exchange of 30%, 60% and 75% coarse aggregates into ceramic). What was under analysis: tests of density, absorbability, flexural strength, compressive strength, surface hardness, resistance to freezing and thawing and compressive strength after calcination. Calcination was performed according to defined temperature cycles: cycle I - from 0 to 150OC (vaporisation of free water), cycle II - from 150 to 550OC (separation of chemically combined water), cycle III - beyond 550OC (change of hydraulic combination into ceramic, sintering).
Author Artur Koper (FCEMP / ICEn)
Artur Koper,,
- Insitute of Civil Engineering
, Justyna Gajewska
Justyna Gajewska,,
-
Pages177-184
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishzaprawa murarska, kruszywo recyklingowe, stłuczka ceramiczna, wyprażanie
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano wyniki badań porównawczych wybranych właściwości zapraw murarskich z dodatkiem odpadów ze stłuczki ceramicznej. Na potrzeby analiz zostały wykonane zaprawy murarskie ze zróżnicowanym udziałem procentowym kruszywa drobnego z odpadów ceramicznych (wymiana 30%, 60% i 75% drobnego kruszywa naturalnego na recyklingowe). Zakres wykonywanych badań i analiz objął badania wybranych właściwości zapraw klejących. Analizowano wyniki badań: gęstości zaprawy, nasiąkliwości, mrozoodporności, wytrzymałości na zginanie i ściskanie, twardości powierzchniowej oraz wytrzymałości na ściskanie po wyprażaniu. Wyprażanie prowadzono według ustalonych cykli temperaturowych: cykl I - od 0 do 150OC (odparowanie wody wolnej), cykl II - od 150 do 550OC (oddzielenie wody chemicznie związanej), cykl III - powyżej 550OC (zamiana wiązań hydraulicznych na ceramiczne, spiekanie).
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?