Wpływ obecności akceptorów elektronów na uwalnianie ortofosforanów przez bakterie akumulujące fosfor

K. Dzienio , Adam Muszyński

Abstract

Alternatywą dla chemicznego strącania fosforu ze ścieków jest proces zwiększonego biologicznego usuwania fosforu, w którym wykorzystywane są bakterie akumulujące fosfor - PAO (Polyphosphate Accumulating Organisms). W warunkach beztlenowych PAO pobierają ze ścieków lotne kwasy tłuszczowe (LKT) i syntezują z nich polihydroksykwasy (PHA - polyhydroxyalkanoates), wykorzystując energię z hydrolizy wewnątrzkomórkowych polifosforanów (poli-P). W komórkach PAO rośnie zawartość PHA, zmniejszeniu ulega natomiast pula polifosforanów i glikogenu. W warunkach tlenowych PAO utleniają zgromadzone PHA i część wytworzonej energii gromadzą w poli-P, syntezowanych z ortofosforanów pobranych ze ścieków. W ściekach spada stężenie ortofosforanów, rośnie natomiast zawartość glikogenu i poli-P w komórkach PAO, przy równoczesnym spadku PHA.
Author K. Dzienio
K. Dzienio,,
-
, Adam Muszyński (FEE / DB)
Adam Muszyński,,
- Department of Biology
Pages10-10
Publication size in sheets0.3
Book Streszczenia referatów i posterów. II Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, 2016, Warszawa, 52 p.
e-Publikacja - Biopotencjał 2016.pdf / 1.52 MB / No licence information
Keywords in Polishortofosforany
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?