Modelowanie informacji BIM 4D na przykładzie modernizacji klatki schodowej

Zbigniew Kacprzyk , T. Kepa

Abstract

Building Information Modelling (BIM) is a process that involves creating, generating, managing and using a digital representations of physical and functional characteristics of building. The use of the term 4D is intended to refer to the fourth dimension: time, i.e. 4D is 3D + schedule (time). The role of 4D BIM is to add a new dimension to 3D CAD or solid modelling—that is, 4D BIM adds a fourth dimension of Time to the 3D Space of CAD solid modelling on computer. In the paper show the project entirely made using 4D BIM.
Author Zbigniew Kacprzyk IIB
Zbigniew Kacprzyk,,
- The Institute of Civil Engineering
, T. Kepa
T. Kepa,,
-
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2016
Vol72
No2
Pages101-105
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodelowanie informacji o budynk, odernizacja, klatka schodowa
Keywords in Englishbuilding Information Modelling, 4D time, reconstruction. stairwell
Abstract in PolishModelowanie informacji o budynku (BIM) to proces, który polega na tworzeniu, generowaniu, zarządzaniu i wykorzystywaniu cyfrowej reprezentacji właściwości fizycznych i funkcjonalnych budynku. Termin 4D w zamierzeniu odnosi się do czwartego wymiaru – czasu. BIM 4D modeluje obiekt budowlany w czasie realizacji, eksploatacji bądź wariantowania robót. Omówiono projekt wykonany całkowicie w BIM 4D. Dokonano też krytycznej analizy idei BIM.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2018-07-14)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back