Modelowanie informacji BIM 4D na przykładzie modernizacji klatki schodowej

Zbigniew Kacprzyk , T. Kepa

Abstract

Building Information Modelling (BIM) is a process that involves creating, generating, managing and using a digital representations of physical and functional characteristics of building. The use of the term 4D is intended to refer to the fourth dimension: time, i.e. 4D is 3D + schedule (time). The role of 4D BIM is to add a new dimension to 3D CAD or solid modelling—that is, 4D BIM adds a fourth dimension of Time to the 3D Space of CAD solid modelling on computer. In the paper show the project entirely made using 4D BIM.
Author Zbigniew Kacprzyk (FCE / ICE)
Zbigniew Kacprzyk,,
- The Institute of Civil Engineering
, T. Kepa
T. Kepa,,
-
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2016
Vol72
No2
Pages101-105
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodelowanie informacji o budynk, odernizacja, klatka schodowa
Keywords in Englishbuilding Information Modelling, 4D time, reconstruction. stairwell
Abstract in PolishModelowanie informacji o budynku (BIM) to proces, który polega na tworzeniu, generowaniu, zarządzaniu i wykorzystywaniu cyfrowej reprezentacji właściwości fizycznych i funkcjonalnych budynku. Termin 4D w zamierzeniu odnosi się do czwartego wymiaru – czasu. BIM 4D modeluje obiekt budowlany w czasie realizacji, eksploatacji bądź wariantowania robót. Omówiono projekt wykonany całkowicie w BIM 4D. Dokonano też krytycznej analizy idei BIM.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 24-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 24-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?