Oddziaływanie nanocząstek haloizytu na surfaktant płucny

Dorota Kondej , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

The influence of halloysitc nanoparticlcs used in the manufacture of polymer nanocompositcs on the surface activity of pulmonary surfactant was studied. It was found the reduction of the surface activc properties of model pulmonary surfactant dependens on the concentration of halloysitc nano-tubes. Deactivation of pulmonary surfactant can have a significant impact in the development of occupational respiratory diseases. The research will help predict the nanoparticles, which can be used in the manufacture of plastics.
Author Dorota Kondej - [Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB), MNiSW [80]]
Dorota Kondej,,
-
- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol50
No5
Pages56-57
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishnanocząstki, haloizyt, surfaktant płucny, aktywność powierzchniowa
Keywords in Englishnanoparticles, halloysite, pulmonary surfactant, surface activity
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek haloizytu, stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego. Stwierdzono zależną od stężenia redukcję właściwości powierzchniowo czynnych modelowego surfaktantu płucnego przez nanorurki haloizytu. Osłabienie aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego przez badane nanocząstki może mieć znaczący wpływ w rozwoju chorób zawodowych układu oddechowego. Badania umożliwią wytypowanie bezpieczniejszych dla zdrowia nanocząstek, które mogą być stosowane w produkcji tworzyw sztucznych.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2011/2011-5/InzApChem_2011_5_56-57.pdf
Languagepl polski
File
Kondej D., Sosnowski T. - Oddziaływanie nanocząstek haloizytu....pdf 504.7 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-02-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?