Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w przesyłowych sieciach gazowych (cz.2)

Andrzej J. Osiadacz , Łukasz Kotyński

Abstract

W artykule omówiono wyniki badań algorytmu wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych. Badania przeprowadzono dla pojedynczego odcinka gazociągu oraz dla sieci o strukturze drzewowej wykorzystując w tym celu dane rzeczywiste. Rezultaty badań potwierdziły poprawność działania algorytmu. Nieszczelności gazociągów były poprawnie lokalizowane a wartości wycieków dokładnie określane.1. Wyniki badań algorytmu dla przypadku pojedynczego gazociągu W celu przetestowania poprawności algorytmu wytypowano trzy gazociągi wysokiego ciśnienia w krajowym systemie przesyłowym, na których zostały wcześniej stwierdzone nieszczelności. Gazociągi różniły się pomiędzy sobą charakterystyką przepływu oraz zmianami ciśnienia w czasie. Każdy z gazociągów był odpowiednio opomiarowany, a dane z pomiarów zostały zarejestrowane w systemie SCADA z krokiem godzinowym. Weryfikacja odbyła się na podstawie danych archiwalnych, które zawierały pomiary ciśnienia, przepływu oraz temperatury. Dla każdego gazociągu badania obejmowały okres około czterech dni. Początkowe trzy dni obejmowały okres przed wystąpieniem nieszczelności na każdym z gazociągów. Dane te posłużyły do identyfikacji modelu i zostały przedstawione poniżej w formie wykresów. Kolejna doba zawierała dane dla gazociągów z zarejestrowanymi wyciekami do momentu naprawy uszkodzenia. Charakterystyki badanych gazociągów zostały przedstawione w tab. 1, natomiast zmiany przedstawiające obciążenia i pobory w czasie dla gazociągu pierwszego na rys. 1, 2. Wartości przepływu, ciśnienia oraz charakter tych zmian dla pozostałych dwóch gazociągów był odmienny jednak w celu redukcji objętości wykresów graficznie zostaną przedstawione jedynie wyniki dla pierwszego gazociągu. 1.2 Graniczne wartości niepewności przepływu oraz ciśnienia Symulację testowanych gazociągów wykonano z godzinowym krokiem czasowym, takim samym jak w przypadku zarejestrowanych danych z systemu SCADA.
Author Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Łukasz Kotyński (FEE / DPEGHS)
Łukasz Kotyński,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No1
Pages8-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnieszczelności, symulacja komputerowa, modelowanie matematyczne, sieci gazowe
DOIDOI:10.15199/17.2016.1.2
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?