Komputyka i myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów dyscypliny inżynieria lądowa i transport

Ryszard Robert Gajewski , Sebastian Grabiński

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie zasad myślenia komputacyjnego i zaprezentowanie potencjału komputyki w rozwiązywaniu problemów badawczych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Myślenie komputacyjne jako narzędzie rozwiązywania problemów jest w swoich założeniach bliskie koncepcjom pedagogicznym Deweya oraz zasadom, które opracował dla problemów matematycznych Polya. Przykładowe rezultaty stosowania zasad myślenia komputacyjnego dotyczą dwóch zadań badawczych. Pierwsze z nich to modelowanie energii budynku, gdzie pierwszy problem pojawia się już na etapie zbierania danych wejściowych i określenia, czy są one wystarczające i czy wszystkie są niezbędne. Drugie to tworzenie odpowiednich modeli ruchu pojazdów w celu minimalizacji wpływu błędów na podejmowane decyzje.
Author Ryszard Robert Gajewski (FCE / ICE)
Ryszard Robert Gajewski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Sebastian Grabiński (FCE / ICE)
Sebastian Grabiński,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesBuilder Science, ISSN 1896-0642
Issue year2020
No06 (275)
Pages43-45
Keywords in Polishkomputyka, myślenie komputacyjne, inżynieria lądowa, transport
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.1377
URL https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=204026
Languagepl polski
File
1241356.pdf 1.55 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 29-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?