Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym

Piotr Olszewski , Tomasz Jacek Dybicz , Przemysław Śleszyński

Abstract

PL W artykule przedstawiono propozycje wskaźników dotyczących dostępności czasowej do punktów (przystanków) transportu publicznego oraz związane z przemieszczaniem się nim. Wskaźniki te następnie testowano na wybranych przykładach z Warszawy i województwa mazowieckiego: planowanej obsługi tramwajowej Tarchomina, dojazdu do centrum stolicy oraz dostępu do sieci autobusowej na Mazowszu. We wnioskach stwierdza się, że miary dostępności czasowej w transporcie publicznym pozwalają na ocenę ilościową zarówno istniejących, jak i planowanych systemów transportu publicznego, a główny problem metodyczny dotyczy ustalenia parametrów modelu: dogodnego i maksymalnego czasu podróży.
Author Piotr Olszewski (FCE / IRB)
Piotr Olszewski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Tomasz Jacek Dybicz (FCE / IRB)
Tomasz Jacek Dybicz,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Przemysław Śleszyński
Przemysław Śleszyński,,
-
Journal seriesPrzegląd Komunikacyjny, ISSN 0033-2232
Issue year2013
No12
Pages10-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtime accessibility, transport accessibility, isochrones, public transport,
Keywords in Englishdostępność czasowa, dostępność transportowa, izochrony, transport publiczny
Abstract in PolishThe article presents proposed measures of accessibility to public transport stops as well as measures of accessibility by public transport to travel destinations. The measures were tested using examples from Warsaw and the Mazovian region: planned tram service to Tarchomin residential district, accessibility of the Warsaw city centre and access to bus stops in rural areas. It is concluded that the proposed public transport accessibility measures are useful for evaluating both existing as well as planned public transport systems. The main research problem lies in establishing the values of convenient and maximum allowable travel times.
Languagepol
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 01-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 01-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 22.0
Citation count*22 (2020-05-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?