Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Michał Adam Knauff , Piotr Knyziak

Abstract

PL Projektując żelbetowe fundamenty według Eurokodu trzeba wyznaczyć krytyczny obwód kontrolny, tzn. obwód, na którym występuje największe zagrożenie przekroczeniem granicznych naprężeń stycznych. W artykule przedstawiono proste wykresy służące do wyznaczania położenia krytycznego obwodu i zgodny z Eurokodem algorytm projektowania fundamentów ze względu na przebicie, który nie wymaga stosowania kilkakrotnych prób. EN In designing the concrete foundations, according to the Eurocode, it is necessary to designate a critical control circuit, the so-called circuit, on which there is the greatest risk of exceeding the limit of shear stresses. The article presents simple graphs for determining the position of the critical circuit as well as the algorithm for the foundation design, in accordance with the Eurocode, due to the break-down, which does not require repeated attempts.
Author Michał Adam Knauff (FCE / ICE)
Michał Adam Knauff,,
- The Institute of Civil Engineering
, Piotr Knyziak (FCE / ICE)
Piotr Knyziak,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesPrzegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
Issue year2013
Vol84
No12
Pages19-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishcritical circuit, designing, foundation, fundament, konstrukcja żelbetowa, obwód krytyczny, projektowanie, reinforced concrete structure, verification, weryfikacja
Languagepol
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?