Specyfika rewitalizacji zabytkowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wojciech Robert Terlikowski

Abstract

The article describes specificity of restoration process of historical architectonic objects, ressulting from historic heritage protection rules and the necessity of specialistic and diagnostic research conducting, type of conservation and rehabilitation treatments.
Author Wojciech Robert Terlikowski (FCE / ICE)
Wojciech Robert Terlikowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No7
Pages82-84
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishrewitalizacja budynków zabytkowych
Keywords in Englishhistorical architectonic objects, revitalization, conservation
Abstract in PolishWdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie w aspekcie środowiskowym [1] potwierdziło znaczenie ochrony zabytków jako obiektów dziedzictwa kulturowego, nierzadko światowego lub narodowego. W przypadku gdy stan techniczny i zdolność adaptacyjna [2] takich obiektów na to pozwala, najlepszą formą ich ochrony jest rewitalizacja.WPolsce coraz częściej sięga się po istniejącą substancję budowlaną, adaptując do współczesnych wymagań lub zmieniając funkcję przez rewitalizację. Dotyczy to zwłaszcza zabytkowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, na które zapotrzebowanie społeczne i rynkowe jest największe. Rewitalizacyjny proces inwestycyjny jest trudny i bardzo skomplikowany (przynajmniej pozornie), a co się z tym wiąże często kosztowny, co odstrasza potencjalnych inwestorów. Diagnostyka budynku zabytkowego jest bardziej skomplikowana niż obiektu budowlanego, ze względu na bardziej złożony zakres zagadnień, które należy uwzględnić. Komplikacje wynikają z faktu, że badany i diagnozowany obiekt często uznany jest (ze względu na walory historyczne i artystyczne) formalnie za zabytek, przez co jest objęty ochroną konserwatorską. Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [3] w myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1, ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan techniczny, zabytki nieruchome, będące krajobrazami kulturowymi; układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi; dziełami architektury i budownictwa; dziełami budownictwa obronnego; obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi; cmentarzami; parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni; miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.Zabytkowe budynki mieszkalne i użyteczności publicznej objęte ochroną konserwatorską powinny być [4, 5]: ● wybitnym przykładem dzieła architektury i budownictwa jako budyne[...] więcej» w zeszyc
Languagepol
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?