Ślad węglowy betonu

Kamil Załęgowski , Wioletta Jackiewicz-Rek , Andrzej Garbacz , L. Courard

Abstract

Different approaches of carbon footprint of concrete estimation were investigated. It was shown that value of CO2 emissions varies depending on accepted specificity of calculations. Special attention was focused on possibilities of production of concrete with decreased „carbon footprint”. Reduction of cement content by mineral additives replacement in concrete mixture as well as influence of aggregate type used, conditions of concrete transport and built in and CO2 sequestration via carbonation process during „primary and second life” of concrete were also taken into consideration
Author Kamil Załęgowski (FCE / ICE)
Kamil Załęgowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE / ICE)
Wioletta Jackiewicz-Rek,,
- The Institute of Civil Engineering
, Andrzej Garbacz (FCE / ICE)
Andrzej Garbacz,,
- The Institute of Civil Engineering
, L. Courard
L. Courard,,
-
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No12
Pages34-36
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishślad węglowy betonu, emisja CO2, sekwestracja CO2
Keywords in Englishconcrete carbon footprint, CO2 emission, CO2 sequestrationny, greenhouse gas, obliczanie, ślad węglowy
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano różne podejścia do obliczania śladu węglowego betonu rozumianego jako całkowita ilość CO2 i innych gazów cieplarnianych emitowana w trakcie całego cyklu życia procesów i produktów. Wykazano, iż w zależności od przyjętego stopnia szczegółowości obliczeń, wartość emisji CO2 może się znacznie różnić. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na możliwości obniżenia śladu węglowego betonu w wyniku redukcji zawartości cementu, poprzez jego substytucję dodatkami mineralnymi. Przeanalizowano również wpływ innych czynników, takich jak rodzaj stosowanego kruszywa, warunki transportu i wbudowania, czy też możliwości sekwestracyjne betonu w czasie jego życia pierwotnego i wtórnego
Languagepol
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*3 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?