Analiza statyczna i dynamiczna mostu kolejowego nad rzeką Czarną w ciągu CMK

Henryk Zobel , Przemysław Mossakowski , Radosław Oleszek

Abstract

The paper presented an example of static and dynamic analysis of a typical composite, steel-concrete superstructure railway bridge, for adaptation the CMK line to speed 300 km/h. The structure and condition of the facility described. The construction of numerical models made assumptions, scope, and basic results of static and dynamic calculations presented. Statistical calculations were performed in three steps using rules of period design objects PN force until recently, the current PN-EN standards and rules for highspeed rail. The basic conclusions of the analysis and made recommendations on the design to adapt to the new conditions described.
Author Henryk Zobel (FCE / IRB)
Henryk Zobel,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Przemysław Mossakowski (FCE / IRB)
Przemysław Mossakowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Radosław Oleszek (FCE / IRB)
Radosław Oleszek,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2013
Vol69
No7-8
Pages429-435
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza dynamiczna, kolej dużych prędkości, most kolejowy, analiza statyczna, stan techniczny, CMK
Keywords in Englishdynamic analysis, high-speed railway, railway bridge, static analysis, technical condition
Abstract in PolishPodano przykład analizy statycznej i dynamicznej stalowo-betonowej konstrukcji nośnej mostu kolejowego, przy założeniu dostosowania linii CMK do prędkości 300 km/h. Opisano konstrukcję i stan techniczny obiektu. Przedstawiono wykonane modele numeryczne konstrukcji założenia, zakres oraz podstawowe wyniki obliczeń statycznych i dynamicznych. Obliczenia statyczne wykonano, biorąc pod uwagę przepisy z okresu projektowania obiektów, normy PN i PN-EN oraz przepisy dotyczące kolei dużych prędkości. Opisano podstawowe wnioski z wykonanych analiz i zalecenia dotyczące przystosowania konstrukcji do nowych warunków eksploatacji.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?