Aspekty techniczne i inżynierskie konserwacji starożytnych konstrukcji murowych jako trwałej ruiny

Wojciech Robert Terlikowski

Abstract

Konserwacja starożytnych konstrukcji, w tym murowych, często związana z restauracją, rekonstrukcją, adaptacją, odbudową, rewaloryzacją i rewitalizacją, podlega zasadom i wytycznym, określonym w międzynarodowych porozumieniach, m.in. Karcie Ateńskiej z 1931 r. i Karcie Weneckiej z 1964 r. Są one znane i z zasady powszechnie stosowane, w prawidłowo prowadzonych pracach konserwatorskich. Do podstawowych należą: zasada minimalnej interwencji, polegająca na zastosowaniu minimalnych środków, które mają wpływ na istniejącą tkankę zabytkową oraz zasada odwracalności interwencji, która polega na tym, że zawsze powinna istnieć możliwość zlikwidowania skutków zabiegu konserwatorskiego, a nadbudowa i rekonstrukcja powinny być wyraźnie oddzielone od stanu oryginalnego
Author Wojciech Robert Terlikowski (FCE / ICE)
Wojciech Robert Terlikowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No11
Pages116-118
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishdziedzictwo archeologiczne, konserwacja starożytnych konstrukcji
Keywords in Englisharcheological heritagey, conservation, masonry, monument,
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-08-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?