Badania trwałości betonu cementowego w środowisku kwasowym

Piotr Paweł Woyciechowski , Joanna Julia Sokołowska

Abstract

Although concrete is hardly considered as the acid resistant material, it should be possible to test and evaluate the ability of concrete of various cements to resist the chemically aggressive environments. The paper presents assessment of the resistance of concretes with two types of cement to hydrochloric acid. Due to the lack of proper standard procedures all tests were performed according to the DBME own procedure: specimens were exposed to acids of various concentrations and for various exposure times. Concrete acid resistance evaluation criteria were: change ofmass, change of compressive and flexural strengt
Author Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Joanna Julia Sokołowska (FCE / ICE)
Joanna Julia Sokołowska,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No9
Pages22-24
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbeton cementowy, trwałość betonu, odpornoęść na korozje
Keywords in Englishacidic environment, aggressive environment, cement concrete, concrete durability, corrosion resistance
Abstract in PolishMimo że beton jest uważany za materiał mało kwasoodporny, istnieje potrzeba testowania i oceny trwałości betonu z różnymi spoiwami w agresywnym środowisku kwasów. W artykule przedstawiono ocenę odporności betonów z dwoma rodzajami cementu na działanie kwasu solnego. Ze względu na brak odpowiednich procedur normowych wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z własną procedurą ZIMBPW. Próbki wyeksponowano na działanie kwasu o różnym stężeniu i w różnym czasie ekspozycji. Jako kryteria oceny kwasoodporności przyjęto: zmianę masy, zmianę wytrzymałości na ściskanie i zginanie
Languagepol
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?