Wpływ temperatury zbrojenia na sztywność belek żelbetowych w warunkach pożarowych

Michał Jan Głowacki , M. Abramowicz , Robert Kowalski

Abstract

This paper describes the analysis of high temperature influence on beams with heated tensile zone. High temperature experiments were preformed under the static load of 50 or 70% of the destructive force ensuring constant value of bending moment in the central part of the heated beam. Beams with 2 reinforcement ratios – 0.44 and 1.13% were examined. In total four series of beams, three in each series (12 elements) were used. This paper analyses the reduction of relative beam cross section stiffness depending on reinforcement temperature. Experimentally obtained stiffness values calculated in two ways (element maximal deflection and deflection measured in three points of analysed element) were compared to calculation results made according to Eurocode. The performed analysis shows that reduction of the stiffness of element based on Eurocode calculations is slightly bigger than the experimentally obtained one.
Author Michał Jan Głowacki (FCE / ICE)
Michał Jan Głowacki,,
- The Institute of Civil Engineering
, M. Abramowicz
M. Abramowicz,,
-
, Robert Kowalski (FCE / ICE)
Robert Kowalski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesBudownictwo i Architektura, ISSN 1899-0665
Issue year2013
Vol12
No1
Pages115-122
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW referacie przedstawiono analizę w zakresie wpływu wysokiej temperatury na belki z ogrzewaną strefą rozciąganą. Badania w wysokiej temperaturze przeprowadzono pod działaniem stałego obciążenia, wynoszącego 50 albo 70% siły niszczącej, zapewniającego stałą wartość momentu zginającego w środkowej ogrzewanej części belki. Zbadano belki o dwóch stopniach zbrojenia: 0,44 albo 1,13 W sumie rozpatrzono cztery serie belek, po trzy w każdej serii (12 elementów). W referacie przeanalizowano względne obniżenie sztywności przekroju belek w zależności od temperatury zbrojenia. Sztywności uzyskane eksperymentalnie, obliczone dwoma sposobami (pomiar maksymalnego ugięcia elementu lub pomiar ugięć w trzech punktach badanego odcinka) porównano z wynikami obliczeń przeprowadzonych według wymagań Eurokodu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż obniżenie sztywności elementu obliczone na podstawie wymagań Eurokodu jest nieco większe od określonego eksperymentalnie.
Languagepl polski
File
Wpływ temperatury zbrojenia na sztywność belek żelbetowych w warunkach pożarowych.pdf 1,011.8 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 3.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?