Możliwości samonaprawy betonu

Paweł Łukowski , Grzegorz Adamczewski

Abstract

The paper deals with the idea of self-healing and self-repair of cement concrete. The mechanisms of autogenous self-healing have been described together with the methods of controlling this phenomenon, i. e. granting to the concrete the ability to self-repair. The particular attention has been paid to the use of dispersed carriers of the repairmean, including the possibility of application of epoxy resin without a hardener as themodifier for the cement composite. The present achievements have been pointed out aswell as the problems to resolve, showing the necessary directions of the further researches in this area
Author Paweł Łukowski (FCE / ICE)
Paweł Łukowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Grzegorz Adamczewski (FCE / ICE)
Grzegorz Adamczewski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No9
Pages6-8
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishsamozaleczanie betonu, samonaprawa betonu, zywica epoksydowa
Keywords in Englishself-healing, self-repair, cement concrete, mechanisms of autogenous self-healing
Abstract in PolishW artykule przedstawiono koncepcję samozaleczania i samonaprawy betonu. Omówiono mechanizmy samozaleczania autogenicznego oraz sposoby sterowania tym zjawiskiem, tzn. nadawania betonowi zdolności do samonaprawy. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu rozproszonych nośników substancji naprawczej, w tym zwłaszcza możliwości wykorzystania żywicy epoksydowej bez utwardzacza jako modyfikatora kompozytu cementowego. Wskazano dotychczasowe osiągnięcia oraz problemy do rozwiązania, wytyczające niezbędne kierunki dalszych badań w tym zakresie
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?