Zdolność rewitalizacyjna budynków użyteczności publicznej

Wojciech Robert Terlikowski

Abstract

The article defines preliminary evaluation rules of public utility building revitalization possibility and profitability. Revitalization capacity of public utility buildings is define as a set of characteristics, properties and states, which are defining examined building in field of construction, form, function, localization, nature values, social values and health values, which indicates planned revitalization possibility and economic profitability, taking into account all aspects of revitalization, including sustainable development principles. These rules may be helpful in investment decision, noting the difficulty of the planned investment and showing areas of potential profits and positive impact.
Author Wojciech Robert Terlikowski (FCE / ICE)
Wojciech Robert Terlikowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No6
Pages48-50
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbudynek użyteczności publicznej,rewitalizacja, zdolność rewitalizacyjna
Keywords in Englishevaluation, ocena, public utility building, revitalization, revitalization capacity
Abstract in PolishRewitalizacja budynku, zwłaszcza budynku użyteczności publicznej, jest złożonym i skomplikowanym procesem inwestycyjnym [1], zarówno na etapie projektowania, jak również w czasie prowadzenia robót budowlanych. Trudno jest więc w fazie wstępnej inwestycji podjąć decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji. Uwzględnienie wszystkich aspektów wynikających z interdyscyplinarnego charakteru rewitalizacji oraz jej założonych skutków ekonomicznych, społecznych czy kulturowych [1]wymusza konieczność opracowania prostego algorytmu oceny wstępnej opłacalności rewitalizacyjnego procesu inwestycyjnego, uwzględniającego konkretne uwarunkowania budynku, który potencjalnie może być rewitalizowany.Wpraktyce inżynierskiej oraz inwestycyjnej nie ma prostych narzędzi do uproszczonej, wstępnej oceny tego, czy konkretny budynek użyteczności publicznej nadaje się do rewitalizacji pod względem technicznym i ekonomicznym. Rewitalizacja zakłada zmianę lub adaptację konstrukcji, rozwiązań architektonicznych ingerujących często w formę architektoniczną (jest to dozwolone, o ile budynek nie jest zabytkiem objętym ochroną) oraz instalacji i wyposażenia budynku. Działania te implikują konieczność sprawdzenia wymagań podstawowych stawianych budynkom, a więc [1] [2]: wymaganie bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania; bezpieczeństwa pożarowego; higieny i zdrowia; ochrony przed hałasemi drganiami; oszczędności energii i izolacyjności cieplnej; trwałości materiałów i konstrukcji. Oprócz spełnienia tych wymagań budynek rewitalizowany powinien posiadać analogiczne wyposażenie techniczne, jak budynek nowo projektowany [1] [3], a więc instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody, kanalizację ściekową i deszczową, wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych, instalacje ogrzewcze, przewody kominowe, wentylację i klimatyzację, instalację gazową na paliwa gazowe, instalację elektryczną, urządzenia dźwigowe. Sprostanie wymienionymwymag
Languagepol
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?