Znaczenie przygotowania powierzchni betonu dla zapewnienia skuteczności napraw

Andrzej Garbacz

Abstract

Themain criterion for the selection of material for the repair of concrete is to ensure compatibility of all components of the repair. Computer simulations using the ANCOMP program developed at Warsaw University of Technology clearly demonstrate the special role of concrete substrate quality. In this work the effect of surface roughness, microcracking resulting fromsurface treatment and substratewetting on an adhesion is discussed. High adhesion increases tolerance to possible differences in the physical and chemical properties of the repair material and the concrete substrate.
Author Andrzej Garbacz (FCE / ICE)
Andrzej Garbacz,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2013
No9
Pages10-13
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnaprawa konstrukcji betonowych
Keywords in Englishrepair of concrete, components of the repair
Abstract in PolishPodstawowym kryterium doboru materiału do napraw konstrukcji betonowych jest zapewnienie kompatybilności wszystkich komponentów układu naprawczego. Na podstawie symulacji komputerowych za pomocą opracowanego w PW programu ANCOMP wykazano szczególną rolę jakości podkładu betonowego. Przeanalizowano wpływ uszorstnienia powierzchni, mikrozarysowanie wynikające z obróbki powierzchniowej oraz zwilżenie podkładu na kształtowanie przyczepności. Wysoka adhezja zwiększa tolerancję na możliwe różnice we właściwościach fizykochemicznych materiału naprawczego i podkładu betonowego.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 21-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 21-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-08-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?