O możliwościach modelowania przęseł dwubelkowych mostów betonowych

Ł Chełstowski , Radosław Oleszek , Wojciech Antoni Radomski

Abstract

This paper presented the different methods of static analysis economically competitive two-beam bridge systems for stocky beams. The simple method based on transverse load distribution convention and numerical models with varying degrees of discretization discussed. Presented methods were compared in terms of agreement between the results of the reference model, easy to build the model and the possibility of using the results of calculations for sizing based on standardized rules.
Author Ł Chełstowski
Ł Chełstowski,,
-
, Radosław Oleszek (FCE / IRB)
Radosław Oleszek,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Wojciech Antoni Radomski (FCE / IRB)
Wojciech Antoni Radomski,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2013
Vol69
No7-8
Pages422-428
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza statyczna, modelowanie, most betonowy, przęsło dwubelkowe
Keywords in Englishconcrete bridge, modelling, static analysis, two beams span
Abstract in PolishPrzedstawiono różne metody analizy statycznej konkurencyjnych ekonomicznie mostowych układów dwubelkowych o krępych belkach. Omówiono proste metody oparte na konwencji rozdziału poprzecznego obciążeń oraz modele numeryczne o zróżnicowanym stopniu dyskretyzacji. Przedstawione metody porównano pod kątem zgodności wyników z modelem referencyjnym, łatwości budowania modelu i możliwości wykorzystania wyników obliczeń przy wymiarowaniu na podstawie przepisów normowych.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 08-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 08-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2015-06-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?