Prace badawcze i konserwatorskie konstrukcji antycznych w Palmyrze

Wojciech Robert Terlikowski

Abstract

Podczas badań i konserwacji konstrukcji starożytnych wymagane są, podobnie jak w przypadku konstrukcji współczesnych, działania interdyscyplinarne [1]. W przypadku zabytków architektury antycznej istotna jest współpraca specjalistów z dziedziny archeologii, historii, historii sztuki, budownictwa, architektury, historii budownictwa i technologii, materiałoznawstwa, chemii, geologii, geodezji. Wiąże się to ściśle z ich specyficzną konstrukcją, technologią, formą, rozwiązaniami architektonicznymi, które nie są już stosowane, a nawet mogą być obecnie nieznane lub zapomniane [2, 3]. Badania polowe [4] muszą więc często bazować na badaniach literaturowych i ikonograficznych, których wyniki mogą stanowić punkt odniesienia w przypadku badanych obiektów. Szczególnie istotne jest rozpoznanie i zrozumienie stosowanych pierwotnie technologii budowlanych, w tym pracy poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Właściwa ocena stanu technicznego konstrukcji zabytkowego obiektu, jej elementów orazmateriałów, z których jest zbudowana, stanowi podstawę prac konserwatorskich, wzmacniających, naprawczych, a także ewentualnych prac (zarówno projektowych, jak i wykonawczych) związanych z późniejszą ekspozycją. Antyczne zabytki architektury wymagają oczywiście właściwego udokumentowania, które coraz częściej przybiera formę nie tylko klasycznej dokumentacji, ale także przestrzennej, wykorzystującej komputerowe techniki numeryczne. Stanowią bazę dalszych badań, których efektem może być rekonstrukcja wirtualna zabytku, z zaznaczeniem etapów jego rozwoju, przeobrażeń lub adaptacji. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego od ponad pięćdziesięciu lat prowadzi badania archeologiczne w Palmyrze na terenie współczesnej Syrii. W latach 1999 - 2009 zespół polskich specjalistów, pod kierunkiem prof. Michała Gawlikowskiego oraz dr. Grzegorza Majcherka, prowadził tam wykopaliska dwóch wczesnochrześcijańskich bazylik oraz na obszarze
Author Wojciech Robert Terlikowski (FCE / ICE)
Wojciech Robert Terlikowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No12
Pages74-76
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbadanie archeologiczne, budowla antyczna, prace konserwatorskie
Keywords in Englishantique construction, archeological investigations, conservatory works, Palmyra
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 19-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?