A review of models for the atmospheric dispersion of heavy gases. Part II. Model quality evaluation

Maria Markiewicz

Abstract

This is the second paper of a two part review. In its first part mathematical models for atmospheric dispersion of heavy gases are classified and the distinguished groups of models are characterised. In this part procedures for the model quality evaluation are described and the main results of model evaluation exercises and databases with experimental data related to the subject are summarised. The quality of a model is clearly of great importance since the decisions concerning the safety of people, environment are based on model calculations. Attention is focused on activities carried out in the European Union countries and in the USA. These include the work of the groups of researchers called MEG, HGDEG, projects known under the names REDIPHEM, SMEDIS, DATABASE and the model evaluation exercise carried out by the Sigma Research Corporation.
Author Maria Markiewicz (FEE / CEP)
Maria Markiewicz,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, ISSN 1898-6196
Issue year2013
Vol20
No4
Pages763–782
Keywords in Polishocena jakości modeli, modele matematyczne, gazy cięższe od powietrza, dyspersja atmosferyczna
Keywords in Englishmodel quality evaluation, mathematical model, heavy gases, atmospheric dispersion
ASJC Classification2304 Environmental Chemistry; 2305 Environmental Engineering
Abstract in PolishPublikacja ta stanowi drugą część dwuczęściowego artykułu. W pierwszej części dokonano klasyfikacji matematycznych modeli rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza i scharakteryzowano wyróżnione grupy. W tej części przedstawiono procedury oceny jakości modeli, podsumowano główne wyniki projektów, w których oceniano modele, i opisano bazy danych związane z zagadnieniem rozprzestrzeniania się gazów cięższych od powietrza. Jakość modeli ma bardzo duże znaczenie, jako że na podstawie wyników modelowania podejmowane są decyzje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Uwagę zwrócono na działania podejmowane w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obejmuje to prace prowadzone przez grupy naukowców nazwane MEG, HGDEG, projekty znane pod nazwami REDIPHEM, SMEDIS, DATABASE i prace nad oceną jakości modeli w Sigma Research Corporation.
DOIDOI:10.2478/eces-2013-0053
Languageen angielski
File
eces-2013-0053.pdf 183.58 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 31-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 31-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; WoS Citations = 1; GS Citations = 6.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.564; WoS Impact Factor: 2013 = 0.558 (2) - 2013=0.639 (5)
Citation count*6 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?