Analiza i określenie możliwych kierunków zmian w zakresie kontroli EX-POST oddziaływania na środowisko autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Agnieszka Bugajska , Andrzej Kulig

Abstract

Projekty infrastruktury liniowej, a wśród nich drogi, są bezdyskusyjnie przedsięwzięciami mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na wszystkie komponenty środowiska. Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających na celu ochronę środowiska oraz ograniczenie tego oddziaływania i jednocześnie wspomagających proces decyzyjny, jest ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Z punktu widzenia metodologicznego jest to seria kroków towarzyszących planowaniu, przygotowywaniu, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W praktyce aktualnie w Polsce (i w innych krajach) wiele uwagi poświęca się początkowym etapom związanym z procesem inwestycyjnym przedsięwzięć, znacznie mniej natomiast etapowi eksploatacji, kiedy obserwowane są ich rzeczywiste oddziaływania. Francja, która dysponuje jedną z najdłuższych w Europie i na świecie sieci autostrad, posiada dziś ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie kompleksowych bilansów środowiskowych ex-post dla tych projektów infrastrukturalnych. W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące kontroli ex post oddziaływania autostrad i dróg ekspresowych na środowisko, jako jednego z etapów procesu OOŚ, przyczyniającego się do zapewnienia jego efektywności. Artykuł zawiera analizę ogólnych europejskich, francuskich i polskich wymogów prawnych oraz podstaw metodycznych, dotyczących wykonywania kontroli ex-post w obu krajach. Nakreślono w nim również teoretyczne aspekty dotyczące form, celów i zakresu realizacji kontroli ex-post w obu krajach. Dodatkowo, obserwacje i wnioski, wynikające z takiej kontroli, przedstawiono na przykładzie francuskiej autostrady A16. We wnioskach wskazano możliwe kierunki zmian w polskim systemie kontroli ex-post oraz możliwości dalszych badań.
Author Agnieszka Bugajska (FEE / CEP)
Agnieszka Bugajska,,
- Chair of Environmental Protection
, Andrzej Kulig (FEE / CEP)
Andrzej Kulig,,
- Chair of Environmental Protection
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, ISSN 2300-5130, [2300-8903]
Issue year2013
Vol30
No60
Pages173-192
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishautostrady, drogi ekspresowe, oddziaływanie na środowisko, kształtowanie środowiska
URL http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/57
Languagepl polski
File
document.pdf 614.86 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 21-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 21-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2016-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?