Modelowanie procesu rozdzielania mieszanin gazowych z udziałem płaskich nieporowatych membran polimerowych

Maciej Szwast , Zbigniew Szwast

Abstract

The paper presents the authors’ own mathematical model of gas separation using a flat dense polymeric membrane. The model describes a separation process of two gaseous components with the presence of third gaseous component as a receiver on the other side of the membrane. Differential equations describing this process as well as some exemplary numerical calculation for the separation of CH4 and CO2 mixture (biogas enrichment) using a membrane made of PDMS are presented in the paper.
Author Maciej Szwast (FCPE / CIPE)
Maciej Szwast,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Zbigniew Szwast (FCPE / DSP)
Zbigniew Szwast,,
- Department of Separation Processes
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No6
Pages575-576
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishmembrany, separacja gazów, modelowanie matematyczne
Keywords in Englishmembranes, gas separation, mathematical modeling
Abstract in PolishW pracy przedstawiono własny model matematyczny procesu separacji składników gazowych przy użyciu płaskiej nieporowatej membrany polimerowej. Model opisuje proces rozdziału dwóch składników gazowych przy udziale gazowego składnika odbierającego po drugiej stronie membrany. Zaprezentowano równania różniczkowe opisujące przebieg tego procesu, a także przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych dla rozdziału mieszaniny CH4 i CO2 (wzbogacanie biogazu) przy użyciu membrany wykonanej z PDMS.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-6/InzApChem_2013_6_575-576.pdf
Languagepl polski
File
Szwast M., Szwast Z. - Modelowanie procesu rozdzielania....pdf 340.47 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?