Zastosowanie wskaźników strat wody do oceny efektywności jej dystrybucji w systemach wodociągowych

Marian Kwietniewski

Abstract

Application of international standards of water loss estimates to the effectiveness assessment of water distribution system translates into the opportunity to improve quality of water supply system management. The water loss percentage indicator is found not to be useful for water loss estimates as it does not take into account many factors significantly affecting the magnitude of losses. The presented considerations relate to global standards for water distribution system management, recommended by the International Water Association (IWA). A key measure used to evaluate the effectiveness of water distribution in water supply systems is the infrastructure leakage index (ILI). Great usefulness of this parameter is illustrated by the exemplary evaluation of water distribution system for the medium-sized town of Siedlce. The results obtained (ILI in the range of 2–4) confirm that in order to increase profitability of water supply systems there is a potential for improvements in terms of network pressure management, leakage control, and network maintenance.
Author Marian Kwietniewski (FEE / DWSWT)
Marian Kwietniewski,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Journal seriesOchrona Środowiska, ISSN 1230-6169
Issue year2013
Vol35
No4
Pages9-17
Keywords in Polishsystem dystrybucji wody, wskaźnik strat wody, ILI
Keywords in Englishwater distribution system, water loss indicator, ILI
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishWykorzystanie międzynarodowych standardów szacowania strat wody do oceny efektywności systemu jej dystrybucji przekłada się bezpośrednio na możliwość poprawy jakości zarządzania systemami wodociągowymi. W pracy wykazano nieprzydatność do tej oceny procentowego wskaźnika strat wody, który nie uwzględnia wielu czynników wpływających istotnie na wielkość tych strat. Przeprowadzone rozważania zostały odniesione do standardów światowych w zakresie zarządzania systemami dystrybucji wody, rekomendowanych przez International Water Association (IWA). Najważniejszą miarą, jaką wykorzystano do oceny efektywności dystrybucji wody w systemach wodociągowych był infrastrukturalny wskaźnik wycieków (ILI – Infrastructure Leakage Index). Dużą przydatność tego wskaźnika zilustrowano na przykładzie oceny efektywności dystrybucji wody w mieście średniej wielkości (Siedlce). Uzyskane wyniki (ILI w przedziale 2÷4) potwierdzają możliwość wprowadzenia usprawnień w celu zwiększenia rentowności systemów wodociągowych poprzez poprawę zarządzania ciśnieniem w sieci, aktywną kontrolę wycieków oraz konserwację sieci.
URL http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2013/4-2013.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 18.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.517; WoS Impact Factor: 2013 = 0.619 (2) - 2013=0.439 (5)
Citation count*18 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?