Algorytm systemu eksperckiego na potrzeby doboru źródła energii dla budynku

P. Ziembicki , Arkadiusz Węglarz

Abstract

>The paper presents an application of computer simulation technique for energy characteristics of buildings and respective analysis of their structural and operational features. The features are essential for selection and characteristic of central and local energy sources. The study was conducted as a part of the strategic program funded by the National Centre for Research and Development. The final part includes the basic features of the expert system built as a part of a research task. The system operation algorithm is also presented. Individual models for computation and simulation are briefly characterized.
Author P. Ziembicki
P. Ziembicki,,
-
, Arkadiusz Węglarz (FCE / ICE)
Arkadiusz Węglarz,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, ISSN 0137-3676
Issue year2013
Vol44
No5
Pages192-195
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem ekspercki, źródło energii
Keywords in Englishenergy source, expert system
Abstract in PolishW publikacji przedstawiono wykorzystanie komputerowej symulacji energetycznej budynków do analizy ich cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, które wpływają na dobór i charakterystykę pracy scentralizowanych i lokalnych źródeł energii. Badania przeprowadzono w ramach programu strategicznego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W końcowej części artykułu przedstawiono podstawowe cechy systemu eksperckiego zbudowanego w ramach realizacji zadania badawczego oraz zaprezentowano algorytm jego działania. Skrótowo scharakteryzowano także poszczególne moduły realizujące obliczenia i symulacje.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?