Przykłady modelowania komputerowego jednoprzęsłowych ramowych obiektów inżynierskich współpracujących z gruntem

Radosław Oleszek , B. Markocki , P. Zakrzewski , T. Kowieszko

Abstract

The paper presents a brief description of engineering structures classified as integral bridges (cooperating with the ground). The authors discussed current trends in computer modeling of simple one-span framework bridges. Paper described the construction of integral viaducts condition for the adoption of static models (numeric). It was accurately characterized as the construction of numerical models, loading and analysis methodology. Special attention was paid the to the geometry of objects and design solutions to adopt certain patterns of the static scheme. Authors described possibilities to estimate the cooperation of these structures with the medium ground using modern software. The paper presents examples results of calculations.
Author Radosław Oleszek (FCE / IRB)
Radosław Oleszek,,
- The Institute of Roads and Bridges
, B. Markocki
B. Markocki,,
-
, P. Zakrzewski
P. Zakrzewski,,
-
, T. Kowieszko
T. Kowieszko,,
-
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2013
Vol69
No3
Pages157-160
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonstrukcja jednoprzęsłowa, most ramowy, most integralny, współpraca z gruntem, modelowanie komputerowe
Keywords in Englishone-span structure, framework bridge, integral bridge, cooperation with ground, computer modelling
Abstract in PolishW artykule przedstawiono krótką charakterystykę konstrukcji inżynierskich zaliczanych do mostów integralnych (współpracujących z gruntem). Autorzy omówili aktualne tendencje w modelowaniu komputerowym prostych jednoprzęsłowych mostów ramowych. Opisano konstrukcję wiaduktów integralnych warunkującą przyjęcie modeli statycznych (numerycznych). Dokładnie scharakteryzowano sposób budowy modeli numerycznych, obciążenia i metodologię analizy. Zwrócono szczególną uwagę na geometrię obiektów i rozwiązania konstrukcyjne warunkujące przyjęcie określonych schematów statycznych. Opisano możliwości oszacowania współpracy tych konstrukcji z ośrodkiem gruntowym przy użyciu nowoczesnego oprogramowania. Podano przykłady uzyskanych wyników obliczeń.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?