Diagnostyczna ocena stanu wadliwości nowego torowiska tramwajowego

Krzysztof Józef Gradkowski

Abstract

On the example the new tramway bridge built on the WZ route in Warsaw, are analyzed in detail any defects resulting from rail system construction technology in coated the Edilon Resilient Strip (ERS) system. A causal relationship between the state track and stages of technology is also recognized on the basis of laboratory tests materials. Diagnostic evaluation of the causes of the lack of integrity track allows identifying deviations from the technical conditions of applicability of stages. Conclusions and article submissions will avoid technical errors of the applications ERS system.
Author Krzysztof Józef Gradkowski (FCE / IRB)
Krzysztof Józef Gradkowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesPrzegląd Komunikacyjny, ISSN 0033-2232
Issue year2013
No5
Pages18-25
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishNa przykładzie nowego torowiska tramwajowego zbudowanego na moście trasy W-Z w Warszawie, szczegółowo analizowane są wszelkie defekty powstałe w wyniku technologii budowy systemu szyna w otulinie ERS. Związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy stanem torowiska a etapami technologii jest wykazywany również na podstawie badań laboratoryjnych materiałów. Diagnostyczna ocena przyczyn braku szczelności torowiska pozwala na wskazanie odstępstw od etapowych warunków technicznej stosowalności. Konkluzje i wnioski artykułu pozwolą na uniknięcie błędów technologicznych stosowania sytemu ERS.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?