Inwentaryzacja spękań i wyznaczanie zmian ich szerokości w obiektach zabytkowych

Ryszard Malarski , Kamil Nagórski

Abstract

Research works oj displacements and deJormations oj monumental objects deal with many limitations, which result from difficult access to an object or to particular architectural details, as well as from impossible use oj fixed signals oj points oj measurements. Depending on locations oj a crack and its impacts on stability oJthe construction, it is necessary to observe variations in one, two or three dimensions. The paper presents results oj research works concerning the use oj electronic tacheometers Jor the needs oj inventory oj cracks and determination oj variations oj their width in places inaccessible Jor direct measurements. Examples oj solutions, based on connecting digital photography with tacheometric measurements and on observations oj view finders made oj reflexive films, applied within the areas oj surveyed eraeks, were also discussed. The useJulness oj the proposed technology oj measurements Jor implementation oj above tasks is presented. Results oj research works are illustrated by observations oj deJormations oj the St. Ann s Academic Church in Warszawa.
Author Ryszard Malarski (FGC / DEIS)
Ryszard Malarski,,
- Department of Engineering and Industrial Surveying
, Kamil Nagórski (FGC / DEIS)
Kamil Nagórski,,
- Department of Engineering and Industrial Surveying
Journal seriesPrzegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
Issue year2013
No5
Pages39-44
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW badaniach przemieszczeń i odkształceń obiektów zabytkowych mamy do czynienia z wieloma ograniczeniami wynikającymi z utrudnionego dostępu do obiektu lub poszczególnych detali architektonicznych, a także z niemożności stosowania trwałej sygnalizacji punktów pomiarowych. W zależności od usytuowania szczeliny ijej wply.}vu na ,stateczność budowli zachodzi potrzeba obserwacji zmian wjednym, dwu lub trzech wymiarach. Wpracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem tachimetrów elektronicznych do inwentaryzacji spękań iwyznaczania zmian ich szerokości w miejscach niedostępnych do obserwacji technikami bezpośrednimi. Przedstawiono przykładowe rozwiązania, oparte na powiązaniu Jotografii cyfrowej z pomiarami tachimetrycznymi oraz na obserwacji celowników z Jolii refleksyjnej naklejonych w rejonie badanej szczeliny. Wykazano przydatność proponowanej technologii pomiarowej do realizacji powyższych zadań. Wyniki badań zilustrowano obserwacjami odkształceń Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie.
Internal identifier61/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_2_GiP_Malarski_Nagorski_Inwentaryzacja_spekan.pdf 6.04 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?