Wykorzystanie pakietu PhotoModeler oraz środowiska Matlab do badania parametrów ruchu obiektów na podstawie obrazów sekwencyjnych

Tomasz Markowski

Abstract

Tematem artykułu jest badanie parametrów ruchu obiektów na podstawie monokularnych zobrazowań sekwencyjnych. Zaproponowany algorytm został oparty na wykorzystaniu do pomiarów fotogrametrycznych oraz ich wyrównania standardowego oprogramowania fotogrametrycznego - pakietu PhotoModeler Scanner oraz do późniejszych obliczeń - używanego powszechnie środowiska obliczeniowego - pakietu Matlab. W opisywanych eksperymentach rejestracje ruchu, w postaci filmów i sekwencji zdjęć wykonano przy użyciu kamer JVC GZ-HD5 oraz Nikon D5000. W przypadku filmów, poszczególne klatki wyodrębniono w postaci osobnych plików graficznych z zastosowaniem czterech różnych programów. Następnie, używając pakietu PhotoModeler, wykonano pomiary automatyczne na (naniesionych przed rejestracją na obiekty i otoczenie) znakach kodowanych oraz wyrównanie metodą niezależnych wiązek. Kolejnym etapem były obliczenia realizowane przy użyciu pakietu Matlab. Algorytm przewidywał trzy typy wyznaczeń - ruch kamery względem otoczenia, obiektu względem kamery i obiektu względem otoczenia. W przypadku dwóch z nich konieczna była zmiana układu odniesienia, którą zrealizowano poprzez odpowiednie transformacje współrzędnych. Ostatnim etapem było wyznaczenie parametrów ruchu z użyciem uśrednionej częstotliwości obrazowania. Algorytm przetestowano, wykonując szereg wyznaczeń parametrów ruchu dla różnych obiektów. Badania wykazały bardzo duże zróżnicowanie dokładności, spowodowane szeregiem różnych czynników, jak również umożliwiły ocenę możliwości i ograniczeń opracowanej metody wyznaczeń.
Author Tomasz Markowski (FGC / DPTSIS)
Tomasz Markowski,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Pages85-96
Publication size in sheets0.55
Book Kurczyński Zdzisław (eds.): Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2013, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, ISBN 978-83-61576-26-7, 163 p.
2013_Kurczynski_Z_Archiwum_Fotogrametrii_slowo_wstepu.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishfotogrametria bliskiego zasięgu, obrazy sekwencyjne, badanie parametrów ruchu, PhotoModeler, Matlab, cyfrowa kamera filmowa, kamera niemetryczna
Keywords in Englishclose range photogrammetry, image sequences, analysis of objects movement parameters, PhotoModeler, Matlab, digital video camera, non-metric camera
Internal identifier79/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Markowski_T_Wykorzystanie_pakietu_PhotoModeler.pdf 791.5 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 0.0, 25-09-2019, BookChapterJournalSeries
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 25-09-2019, BookChapterJournalSeries
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?