Dokładność NMPT tworzonego metodą automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych

J. Kubalska , Ryszard Preuss

Abstract

Digital Surface Models (DSM) areused inGISdatabasesas single product more often. They are also necessary to create otherproducts such as3D city models, true-ortho and object-orientedclassification. This article presents results of DSM generatation for classification of vegetation in urban areas. Source data allowed producing DSM with using of image matching method and ALS data. The creation of DSM from digital images, obtained by Ultra Cam-D digital Vexcel camera, was carried out in Match-T by INPHO. This program optimizes theconfiguration ofimages matching process, which ensures high accuracy andminimize gap areas. The analysis of the accuracy of this process was made by comparison of DSM generated in Match-T with DSM generated from ALS data. Because of further purpose of generated DSM it was decided to create model in GRID structure with cell size of 1 m. With this parameter differential model from both DSMs was also built that allowed determining the relative accuracy of the compared models. The analysis indicates that the generation of DSM with multi-image matching method is competitive for the same surface model creation from ALS data. Thus, when digital images with high overlap are available, the additional registration of ALS data seems to be unnecessary.
Author J. Kubalska (FGC / DPTSIS)
J. Kubalska,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Ryszard Preuss (FGC / DPTSIS)
Ryszard Preuss,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Pages47-58
Publication size in sheets0.55
Book Kurczyński Zdzisław (eds.): Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2013, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, ISBN 978-83-61576-26-7, 163 p.
2013_Kurczynski_Z_Archiwum_Fotogrametrii_slowo_wstepu.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in PolishNMPT, true-ortho, modele 3D miast, klasyfikacja obiektowa, cyfrowe dopasowanie obrazów, ALS, cyfrowe zdjęcia lotnicze
Keywords in EnglishDSM, True–ortho, object-orientedclassification, 3D city models, Matching, ALS, Digital aerial images
Abstract in PolishNMPT stanowią w bazach danych GIS coraz częściej samodzielny produkt, jak również są niezbędnymi danymi inicjalnymi do tworzenia innych produktów takich jak modele 3D miast, true-ortho czy klasyfikacja obiektowa. W niniejszym artykule prezentowane są wyniki badań praktycznych generowania NMPT na potrzeby klasyfikacji zieleni na terenach zurbanizowanych. Posiadane dane źródłowe pozwoliły na wytworzenie potrzebnego produktu zarówno stosując metodę automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć wykonaną kamerą Ultra Cam-D firmy Vexel, jak również poprzez przetwarzanie chmury punktów zarejestrowanych techniką lotniczego skaningu laserowego (ALS). Do utworzenia NMPT z zastosowaniem techniki automatycznego dopasowania zastosowano program Match –T DSM firmy INPHO. Program ten optymalizuje konfiguracje stereogramów z bloku wykorzystywanych zdjęć do tego procesu, co gwarantuje wysoką dokładność wysokościową wyznaczanych punktów i minimalizuje obszary martwych pól. Ocena uzyskanej dokładności wysokościowej punktów metodą matchingu została dokonana poprzez porównanie NMPT wytworzonego programem Match–T DSM z modelem wygenerowanym na podstawie danych lidarowych. Dalsze przeznaczenie tworzonego NMPT zadecydowało, że został on utworzony w siatce GRID o wymiarze oczka siatki 1m. Przy takich parametrach wyznaczono model różnicowy, który pozwolił na wyznaczenie dokładności względnej porównywanych modeli. Przeprowadzona analiza wskazuje, że generowanie NMPT techniką automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć jest konkurencyjne względem modeli opracowanych z chmury punktów pozyskanej techniką ALS. Dlatego też jeżeli na dany obszar terenu wykonywane są cyfrowe zdjęcia lotnicze o geometrii minimalizującej w praktyce obszary martwych pól dodatkowa rejestracja przy pomocy techniki skaningu laserowego wydaje się zbędna.
Internal identifier77/2013/statutowe
Languagepl polski
File
2013_Kubalska_Preus_Dokladnosc_NMPT.pdf 1.64 MB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 0.0, 25-09-2019, BookChapterJournalSeries
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 25-09-2019, BookChapterJournalSeries
Citation count*1 (2016-05-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?